Nyhetsarkiv

Påpekade jävsförhållande – fick sparken

I januari 2013 rusar aktiekursen dramatiskt för det medicintekniska lundaföretaget CLS (Clinical Laserthermia Systems AB) efter att bolaget meddelat att Läkemedelsverket gett företaget klartecken till en pilotstudie på Helsingborgs lasarett.

Den 15 januari når aktien sin topp i den bubbla av förväntningar som skapats. Börsvärdet uppgår då till en halv miljard kronor för det lilla företaget, som ännu inte har en enda produkt på marknaden och enligt den senast publicerade års redovisningen bara har en anställd på mindre än en halvtidstjänst, plus en handfull styrelseledamöter som konsultar åt bolaget.

Samma dag som CLS aktien når sin peak är det stor dramatik av annat slag på Helsingborgs lasarett som satts i förstärkningsläge när ett 100-tal lastbilar och personbilar masskrockar på Tranarpsbron norr om Helsingborg. Verksamhetschefen och kärlkirurgen Peter Qvarfordt, som ingår i katastrofstaben, kämpar under dagen för att ta hand om skadade från olyckan.

När han lämnar sjukhuset är hans tankar fullt upptagna med det som hänt.

Ännu lyckligt ovetade

Att den lilla pilotstudien med 20 personer, som är tänkt att bedrivas på bröstenheten på hans klinik vållat spekulationshausse på aktiemarknaden samma dag har han ingen aning om. Och hade han känt till det hade han inte brytt sig.

För Peter Qvarfordt vet inte när han beger sig hemåt att pilotstudien ska få ödesdigra konsekvenser för honom.

Om någon sagt att han om några veckor ska sparkas som chef med buller och bång och att sjukhusledningen kommer att sätta ett pris på hans huvud på åtta månadslöner för att aldrig mer behöva se honom på sjukhuset, inte ens som opererande kärlkirurg, hade han tagit påståendet som ett dåligt aprilskämt.

30 år i Helsingborg

Peter Qvarfordt har vigt sitt liv åt Helsingborgs lasarett och dess patienter. I över 30 år har han arbetat där, förutom några avstickare i Lund, USA och Paris.

Han har varit med om att bygga upp kärlkirurgin i Helsingborg och introducerade EVAR-tekniken för behandling av aortaaneurysm som första länssjukhus i Sverige på 90-talet. Han har tränat många kärlkirurger och suttit med i styrelsen för Svensk Kärlkirurgisk Förening.

I den senaste medarbetarenkäten var han den verksamhetschef som var mest omtyckt på hela sjukhuset. Han har två år kvar tills han tänkt pensionera sig och har inga som helst funderingar på att sluta. Han älskar sitt jobb och stormtrivs på sjukhuset, både med kollegorna och patienterna. Några av dem han räddat livet på känner han nu väl.

Obekväm sanning

Men aprilskämtet är sant.

Om några veckor ska sjukhuschefen Lisbeth Cederwald sparka honom som verksamhetschef sex dagar efter att han berättat en obekväm sanning för henne.

Han kommer att berätta att Kjell Ivarsson, hennes biträdande sjukhuschef och chefen för Akutcentrum, som står som forskningsansvarig huvudman för den planerade pilotstudien med laservärmebehandling, sitter i CLS styrelse men har inte deklarerat det jävsförhållandet i ansökan till etikprövningsnämnden.

Beskedet har Peter Qvarfordt fått av anställda på kliniken. Han har bekymrat kollat uppgiften. Mycket riktigt står Kjell Ivarsson som styrelsemedlem i CLS på hemsidan.

Intresset ljuger aldrig

Men nu är det den 15 januari och Peter Qvarfordt känner inte till detta och är ovetande om det förestående kaoset som ska utbryta. Han är ännu lyckligt omedveten om de lögner och den vänskapskorruption han snart ska möta.

Men han kommer att få lära sig. Den hårda vägen. På rekordtid kommer han att tvingas tillägna sig samma cyniska insikt som arbetsrättsadvokaten Claes Sandberg besitter efter många år i yrket; Intresset ljuger aldrig. Det vill säga att den verklighetsbeskrivning som är fördelaktig för arbetsgivaren behöver inte vara den korrekta och kan mycket väl lämnas mot bättre vetande.

Peter Qvarfordt kommer snart att få inblick i den intrikata konsten att med hjälp av pseudoutredningar lägga locket på, att med lagom mycket kritik gömma undan den verkliga sanningen.

Ut i kylan

Det spelar ingen roll hur rätt Peter Qvarfordt har och om han handlat rätt eller fel. Han kommer att anses obekväm av sjukhusledningen och förpassas ut i kylan.

Att regiondirektören i ett mail kommer att tacka honom ”för att det uppdagades” ger honom hopp om att det odemokratiska övergreppet på honom ska rättas till från högre ort.

Men han kommer att få erfara att en högre chef aldrig ingriper mot en lägre chef inom landstingsvärlden i konflikter med anställda, så länge inte den egna positionen eller anseendet hotas.

Det är mycket som kommer att förvåna Peter Qvarfordt de närmsta veckorna.

Utköp för miljoner

En som däremot inte förvånas över det som kommer att ske på Helsingborgs lasarett är advokaten Claes Sandberg, specialist i arbetsrätt.

Varje år försvarar han cirka 5-6 läkare. (Läs intervjun med Claes Sandberg). Varje år betalar sjukvården mellan 5-10 miljoner kr av skattebetalarnas pengar bara till hans klienter för att köpa ut dem. Det blir många 10-tals miljoner kronor om man lägger år till år. Vad summan är för hela landet vet ingen.

Claes Sandberg har aldrig under sina år som advokat varit med om att en högre chef inom landstinget ingripit mot en lägre chef.

En lägre chef kan sjunka i kurs och plockas bort, men det sker då alltid när rampljuset slocknat och det redan är kört för den anställde.

Lika illa är att Claes Sandberg bara kan erinra sig ett enda fall då konflikten handlat om hans huvudmans professionella handlande. Så Peter Qvarfordt är illa ute om han retat upp sjukhusledningen.

Men nu har vi gått händelserna i förväg.

Låt oss backa tillbaka och se hur det gick till då Peter Qvarfordt blev fråntagen rätten till sitt jobb efter över 30 år i yrket och kränktes som medmänniska efter att ha berättat en obekväm sanning.

11 januari: Telefonterrorn

Vi börjar historien den 11 januari 2013 då CLS på sin hemsida meddelar att ansökan hos Läkemedelsverket godkänts och att den tidigare anmälda kliniska prövningen vid Helsingborgs lasarett kan påbörjas.

Beskedet och CLS marknadsföring av studien blir inledningen till det som bröstenhetens nuvarande chef Per Ebbe Jönsson kallar ”telefonterrorn”.

Bara några dagar efter att Läkemedelsverkets klartecken till studien offentliggjorts av CLS börjar det ringa på bröstenhetens telefoner. Det är cancersjuka som vill veta mer om den laserbehandling som ska genomföras på enheten och det är aktiespekulanter som luskar efter information.

Det finns bara ett stort problem.

På bröstenheten har ingen hört talas om studien.

Personalen inte informerad

En av dem som får ta emot samtal är sjuksköterskan och enhetschefen Karina Sandström. Nu får hon sitta i samtal med cancersjuka personer. För dem får hon förklara att hon inte känner till att det ska genomföras någon pilotstudie med laserbehandling. Karina Sandström tycker att allt är väldigt konstigt. Om det ska göras kliniska studier brukar ju personalen informeras i god tid.

Efter en rad förvecklingar får de anställda så småningom klart för sig att det faktiskt finns en planerad studie som ska utföras på bröstenheten.

Som forskningsansvarig huvudman för pilotstudien står chefen för Akutcentrum och biträdande sjukhuschefen. Men han har aldrig varit i kontakt med Karina Sandström eller någon annan på bröstenheten, förutom den tidigare enhetschefen som lockats med i studien som den enda kliniska bröstcancerspecialisten.

Sjukhusläkaren har kontaktat henne, men hon har avböjt att kommentera det som hände kring den tänkta pilotstudien i Helsingborg.

Missnöjet växer

På bröstenheten växer missnöjet och efter ett stormigt möte den 1 februari tvingas enhetschefen sluta och ersätts med bröstenhetens grundare professor Per Ebbe Jönsson.

Nu upptäcker någon med intresse för aktier på kirurgkliniken, som följt det medicintekniska bolaget CLS äventyr på Avanza och Nordnets aktiebloggar, att biträdande sjukhuschefen Kjell Ivarsson sitter med som styrelsemedlem i CLS. Peter Qvarfordt får informationen.

Han kontrollerar uppgiften och ser att den stämmer. Han ställs nu inför ett allvarligt problem. På den etikansökan som han själv undertecknat, som ytterst ansvarig för patientsäkerheten på kliniken, har Kjell Iversson uppgivit att han är medicinsk rådgivare åt företaget, men mörkat att han är en av bolagets nyckelpersoner och är styrelseledamot i CLS.

Jävssituation

Peter Qvarfordt beslutar sig för att han måste ta upp jävsituationen med sjukhuschefen på det inplanerade möte som de ska ha den 5 februari. Han måste få saken utredd eftersom han står som medundertecknare i ansökan till den regionala etikprövningsnämnden, men också för att jävsituationen ju kan skada ryktet för forskningen på Helsingborgs lasarett.

5 februari: Det ödesdigra avslöjandet

När Peter Qvarfordt och sjukhuschefen Lisbeth Cederwald träffas på hennes rum den 5 februari berättar Peter Qvarfordt att det är en känslig sak som han måste ta upp med henne. Han berättar om studien och att han fått reda på att Kjell Ivarsson som står som huvudansvarig också sitter med i ledningen för det företag som studien ska genomföras med, men att Kjell Ivarsson inte angivit det i ansökan till etikprövningsnämnden.

Han får då till svar av Lisbeth Cederwald att Kjell Ivarsson informerat henne om att han suttit i styrelsen, men att han lämnat den.

Peter Qvarfordt visar då upp en utskrift från företagets hemsida där Kjell Ivarsson visas på bild som en av styrelsemedlemmarna.

Sjukhuschefen kallar då Kjell Ivarsson till mötet. En hetsig diskussion uppstår.

Enligt uppgift från både Peter Qvarfordt och sjukhuschefen Lisbeth Cederwald bedyrar Kjell Ivarsson att han lämnat styrelsen för ett och ett halvt år sedan.

Beskedet innebär att Kjell Ivarsson skulle ha låtit sig väljas in i styrelsen för CLS den 10 juni 2011, påtänkt som efterträdare till Karl Göran Tranberg, en av grundarna av CLS, för att bara två månader därefter lämna styrelsen.

Oklart om utträdet

Kjell Ivarsson lämnar senare ett annat besked i den utredning som kommer att göras av Region Skåne. (Se artikel om utredningen). Till utredaren, Region Skånes förhandlingschef Gösta Rehnstam, säger han att han gav beskedet att han vill utträda ur styrelsen den 1 maj 2012.

När Lisbeth Cederwald, Kjell Ivarsson och Peter Qvarfordt skiljs den 5 februari är stämningen upprörd.

Peter Qvarfordt känner sig desavouerad och upplever att sjukhuschefen tror blint på Kjell Ivarsson och vill lägga locket på. Han beslutar sig för att ringa CLS VD Lars Erik Eriksson för att höra hans version.

– När han så småningom kommer fram till VD:n och ställer den raka frågan om Kjell Ivarsson sitter i CLS styrelse får han det korta beskedet att Kjell Ivarsson avgått för 18 månader sedan. Därefter lägger Lars Erik Eriksson, enligt honom, på luren.

Beskedet kommer även Lars Erik Eriksson att ändra senare. (Se artikel här). Peter Qvarfordts agerande gör att sjukhusledningen och CLS känner att det börjar brännas under fötterna.

6 februari: Ivarsson begär utträde ur CLS styrelse

På CLS hemsida offentliggörs att ”styrelseledamot Kjell Ivarsson har begärt utträde ur Clinical Laserthermia Systems AB (publ). Detta med anledning av att Ivarsson inte ska vara jävig i sin roll som biträdande sjukhuschef på Helsingborgs lasarett”.

Peter Qvarfordt skriver i ett mail till regionala etikprövningsnämnden i Lund att han anmäler att en stark jävsituation har förelegat och oriktiga uppgifter om jäv har lämnats i den tidigare ansökan och att han önskar kontakt med ansvarig jurist och att etikprövningsnämnden granskar fallet på nytt.

Han får svaret att enligt lagen om etikprövning är det endast huvudmannen som har rätt att överklaga beslut om det går huvudmannen emot. Med andra ord. Den enda som kan överklaga om Kjell Ivarsson utelämnat uppgifter och vilselett etikprövningsnämden är Kjell Ivarsson själv om han är missnöjd med beslutet.

Peter Qvarfordt menar att om etikprövningsnämnden blivit vilseledd måste de kunna ändra sitt beslut.

7 februari: Peter Qvarfordt stoppar studien

Den 7 februari blir dramatisk.

Peter Qvarfordt mailar CLS styrelse och meddelar att han stoppat studien.

I mailet skriver han: ”Pilotstudien är stoppad, dels då jäv förelegat vid etikansökan, dels är studien kontroversiell.… Sjukhusets bröstenhet får ta emot flera telefonsamtal från oroliga cancerpatienter som önskar få behandling med laser, även ickepatienter med uppenbart intresse av börsaffärer ringer och frågar om studien. Vid telefonsamtal med VD:n Lars Erik Eriksson den 5 februari förnekade denne för undertecknad att Kjell Ivarsson sitter i styrelsen. Dagen därpå lämnar ni ett pressmeddelande att Kjell Ivarsson lämnar styrelsen. För mig framstår det som ytterst ohederligt. I tjänsten Peter Qvarfordt.”

Han skickar också ett mail till sjukhuschefen Lisbeth Cederwald där han meddelar att han stoppat studien och undrar om informationen ska ges på sjukhusets hemsida.

Han får aldrig något svar. Lisbeth Cederwald kontaktar heller inte chefen för bröst – enheten, eller någon annan på enheten där studien ska utföras.

Istället stämmer hon möte med VD:n för CLS, Lars Erik Eriksson, på kvällen den 7 februari.

De diskuterar den uppkomna situationen och Lars Erik Eriksson får beskedet att Helsingborgs
lasarett är fortsatt positiv till studien. I övrigt skiljer sig Lisbeth Cederwalds uppgifter och Lars Erik Erikssons uppgifter om vad som sades på mötet.

8 februari: CLS meddelar att studien fortsätter

CLS går ut med ett pressmeddelande på hemsidan där företaget meddelar att ”VD:n Lars Erik Eriksson haft ett möte med sjukhusledningen den 7 februari och att Helsingborgs lasaretts inställning till att genomföra studien avseende bröstcancer är fortsatt positiv och att avsikten är att fullfölja studien enligt plan”.

9-10 februari: Lisbeth Cederwall ger Ivarsson order att stoppa studien

Under helgen håller Lisbeth Cederwald och Kjell Ivarsson krismöten.

Lisbeth Cederwald har under mötet den 7 februari begärt försäkringar från CLS VD Lars Erik Eriksson (Se artikel om krismötet) som ska bevisa Kjell Ivarssons oskuld.

När Lisbeth Cederwald inte får de utlovade underlagen under helgen, varken lördag eller söndag,
så känner hon att ”det här känns inte riktigt seriöst” och säger till Kjell Ivarsson: ”Nu får du ta kontakt med dom, för jag vill inte ha kontakt med företaget, och du får säga till att det blir ingen studie på Helsingborgs lasarett och det ska ut på deras hemsida omedelbart.”

Den 11 februari meddelar han enligt Lisbeth Cederwald bolaget att studien är stoppad.

11 februari: Peter Qvarfordt sparkas

Peter Qvarfordt sparkas som verksamhetschef och får beskedet att han inte heller är önskvärd som kärlkirurg på sjukhuset. Han ombeds ta vägen förbi personalchefens rum och får beskedet att sjukhusledningen vill köpa ut honom och att ”det rör sig om mycket pengar”.

Peter Qvarfordt kontaktar fackets representant Anders Wihlborg.

Lisbeth Cederwald begär en ”oberoende utredning” av juridiska avdelningen som aldrig blir av.

12 februari: CLS meddelar att Helsingborgs lasarett inte har möjlighet att genomföra pilotstudien

CLS meddelar att man på morgonen fått beskedet att Helsingborgs lasarett inte har möjlighet att genomföra den planerade pilotstudien och att studien kommer att genomföras på ett annat sjukhus.

Kirurgens ledarskap bäst i 2012 års medarbetarenkät på Helsingborgs lasarett.

Bland de medicinskt producerande verksamhetsområdena rankades ledarskapet på kirurgikliniken i topp i 2012 års medarbetarenkät. I botten hamade ledarskapet på Akutcentrum.

Den 12 februari skriver Jonas Rastad i ett mail till Peter Qvarfordt:
”Hej, studien kommer ej att bedrivas på sjukhuset, styrelseuppdragets avslutning verifierad och etisk diskussion inledd. Återstår kommunikationen på företagets hemsida som ska åtgärdas på ett eller annat sätt. Tack för att detta uppdagades.
Klinikledningsfrågan avser jag inte interagera i.”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera