Nyhetsarkiv

Panel: Här är bromsklossarna som hindrar digital utveckling

Tröga förvaltningar, chefsorganisationer och kulturen inom vården. Frågan om vad som är den största bromsklossen för den digitala utvecklingen inom vården väckte debatt när goda tekniska exempel från Norden ventilerades i en paneldiskussion på Vitalis.

Runt om i landet pågår digitaliseringsprojekt som på olika sätt syftar till att bidra till bättre vård och hälsa, till förmån för både patienter och vårdpersonal. Men i likhet med i andra förändringsprocesser finns utmaningar – och hinder – på vägen. Budgetfrågor, upphandlingar och tekniska begränsningar är bara några potentiella svårigheter.

Frågan är: Vad utgör den största bromsklossen för utvecklingen av nya digitala innovationer inom vården?

I samband med en välbesökt paneldiskussion på Vitalis i Göteborg om goda digitaliseringsexempel från Norden väckte frågan debatt.

– Ett dilemma är att veta var man ska vända sig i den traditionella vården om man har en idé. Vanligtvis vänder man sig till sin närmaste chef. Chefsorganisationen kan vara ett stort hinder, om inte den enskilda chefen är intresserad av e-hälsa, säger Sofia Gerward, kardiolog och sektionschef, VO Akutsjukvård och internmedicin, Region Skåne, och projektledare vid Innovation Skåne.

Daniel Forslund (L), biträdande regionråd och ordförande för innovations- och utvecklingsutskottet i Region Stockholm, ser i stället två andra huvudsakliga bromsklossar. Den ena handlar om en form av tröghet på förvaltningar.

– Vi har många fantastiska tjänstemän i Stockholm, men det är ofta på tjänstemannanivå som det tar stopp. Våra regelverk och arbetssätt är inte byggda för att främja innovationer. Bara ordet förvaltning säger vad det handlar om – förvaltningar förvaltar. Här skulle man kunna tillägga att vi politiker har gett dem fel mandat, säger han.

Det finns massor med kreativitet på avdelningarna.

Den andra handlar om kulturen inom hälso- och sjukvården, mer allmänt.

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, är inne på en liknande linje.

– Min erfarenhet från sjukhusen som jag har varit på är att det finns massor med kreativitet på avdelningarna, men det måste också finnas en omgivning som uppmuntrar det. Det gör det tyvärr i regel inte, säger han.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera