Almedalen 2022

”Pandemin har varit ett förstoringsglas för ett gammalt problem”

Platsbristen inom intensivvården var ämnet för Sjukhusläkarnas första seminarium, under rubriken "IVA är fullt – försök igen imorgon", under årets upplaga om Almedalen.

Artikeln ingår i temat Almedalen 2022

För första gången på två år fylls Visby av politiker, debattörer och andra intresserade för Almedalen. Under måndagseftermiddagen diskuterades bristen på intensivvårdsplatser och de konsekvenser som de för med sig under punkten ”IVA är fullt – försök igen imorgon!”.

Här kan du se seminariet i sin helhet. 

Moderator Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna, inledde med att ge ordet till Claes Frostell, vice ordförande för SFAI och tillika professor och överläkare vid Karolinska institutet, som poängterade att bristen på IVA-platser långt ifrån är en ny fråga.

– Pandemin har varit ett förstoringsglas för ett gammalt problem, sa han.

Se Sjukhusläkarens tv-inslag

Enligt Gunilla Gunnarsson, särskild utredare för tillgänglighetsdelegationen, höll med Claes Frostell och lyfte att problemet med dålig tillgänglighet har funnits sedan 60-talet.

– Sedan dess har vi inte haft någon period där vi har varit fria från det här problemet, och sedan 2012 har köerna vuxit, sa hon.

Hon påpekade också att trots att bristen på personal och vårdplatser generellt har funnits i svensk hälso- och sjukvård i decennier har det inte funnits någon grundläggande förklaring till varför utvecklingen har sett ut så och har fått fortgå.

– Bristen på personal och IVA-platser är central eftersom det påverkar så många andra verksamheter som röntgen, operationsutrymmen och andra typer av vårdplatser. Men över lag har Sverige en god tillgång till vårdpersonal om man jämför med OECD-snittet. Problemet är att vårdpersonalen inte är där de ska vara.

Under pandemin upplevde dock många att vården fungerade effektivt, underströk Gunilla Gunnarsson. Det finns massor av lärdomar att dra av vårdpersonalens insatser och erfarenheter under pandemin.

– Här finns viktiga nycklar till en bättre arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Det vore olyckligt att inte ta tillvara den kunskapen.

Claes Frostell beskrev även den rådande situationen inom svensk intensivvård som anorektisk.

– Vi har en dimensionering av IVA-platser som räcker till en befolkning på sex miljoner, men vi är tio miljoner. Det är en omöjlig ekvation. Hur mycket vi än satsar på bra ledare och chefer så krävs rimliga förutsättningar för att klara av uppdraget.

Sverige skulle kunna dra lärdomar av såväl, Norge, Danmark och Tyskland som har dubbelt så många IVA-platser som Sverige, menade Claes Frostell.

– Jag föreslår att Sverige tillsätter en IVA-kommission. Jag skulle också vilja se att chefläkare i vården står oberoende och får ett fristående uppdrag.

Claes Frostell drog paralleller mellan chefläkarrollen och den roll som ”Bagdad Bob” (informationsminister) spelade under Irakkriget. Trots att amerikaner befann sig i landet och nästan skymtade bakom hans rygg, förnekade Bagdad Bob uppenbara fakta och fick hela omvärlden att brista ut i skratt.

Marie Morell (M), ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, sjukvårdsdelegation och tillika 2:e vice ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland, menade att beslutsmakten ofta sitter hos de som arbetar inom vården.

Det höll dock Karin Sundin (S), regionråd i Region Örebro län och ordförande för tankesmedjan Tiden, inte med om.

– Det är jag som har ansvaret och ger ramarna. Det är ett ansvar som vi politiker inte får backa från, sa hon.

Marie Morell menade då att problemet är att man pekar åt olika håll och att man måste identifiera var problemet ligger.

Emma Henriksson, ordförande för Storstockholms diabetesförening, menade att det framför allt är patienter med kroniska sjukdomar som drabbas när planerade operationer ställs in.

– Bristen på IVA-platser går ut över annan vård och påverkar inte bara den enskilde patienten utan även närstående. Det går åt massor av resurser att skjuta fram operationer och det är en patientsäkerhetsrisk att låta svårt sjuka patienter vänta i köer.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera