Nyhetsarkiv

På väg att vända för geriatriken?

Geriatriska patienter finns inom nästan alla specialiteter utom barn-, säger ST-läkaren Melker Lövenhoff. Han och kollegan Erik Lind har valt att satsa på en bred specialitet med framtiden för sig – geriatriken.

– Man kan göra väldigt stor skillnad. Patienterna kan komma in som vrak och skrivas ut med jättebra resultat.

Det säger Erik Lind som gör ST i geriatrik i Norrköping. För honom var geriatriken till att börja med en slump då han vikarierade i Nyköping direkt efter grundutbildningen. Han trivdes men det var först när han var legitimerad och vikarierade på akuten i Norrköping som han fattade sitt beslut.

– Då kom jag i kontakt med geriatriken här, många på akutmottagningen är ju gamla.

Erik Lind uppskattar geriatriken för att den kräver att man ser hela människan i hennes sammanhang och så fordrar den en del uppfinningsrikedom.

– Det finns inte alltid enkla lösningar.

ST-kollegan Melker Löwenhoff håller med:

– De flesta inom sjukvården är gamla och de flesta gamla som är på sjukhuset har många olika sjukdomar, då inser man ganska snabbt att det blir väldigt brett, man måste kunna mycket om många olika saker.

Melker Löwenhoff hade arbetat en del inom äldrevården redan innan grund­utbildningen och tyckte att det var både trevligt och intressant, han sökte sitt första vikariat före AT på geriatriken i sin hemstad Norrköping där han fick ett fantastisk bra mottagande.

– De var intresserade och tyckte att det var roligt att jag var där. Det var kul att gå till jobbet.

Redan innan han sedan började sin AT hade han bestämt sig för att specialisera sig inom geriatriken.

Erik Lind tycker det är roligt att Östergötland satsar på geriatrik, som är väldigt eftersatt i många delar av landet.

– Ja, jag är väldigt imponerad av att klinikledningen orkar köra så hårt och driva så mycket.

Båda beräknas vara färdiga specialister om tre år och båda är helt nöjda med sitt yrkesval.

– Jag trivs bra här och har svårt att tänka mig att man skulle kunna få ett bättre jobb någon annanstans, säger Erik Lind.

Även Melker Löwenhoff är helt nöjd och håller med Erik Lind om att den åldrande befolkningen kommer att kräva att man satsar mer och mer på geriatrik.

– Geriatrik har varit väldigt bortglömt i Sverige. De senaste åren har man börjat öppna ögonen, både inom sjukvården och forskningen. Jag är helt säker på att geriatrik är framtidens specialitet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera