SPECIALISTBRISTEN: Smärtlindring

På väg åt rätt håll, men bristen stor på smärtläkare

Det saknas tillräckligt kompetens inom diagnostik och behandling av lång­variga smärttillstånd inom den svenska sjukvården. Det menar Märta Segerdahl, ordförande för Svenska Smärtläkarföreningen (SSLF). – Vi ser egentligen ett behov av komplettering med kunskap om smärtlindring för i stort sett alla specialiteter, säger hon.

Artikeln ingår i temat Specialistbristen – hur ser det ut idag?

Medan många tilläggsspecialiteter handlar om ett avsmalnande går smärtlindring åt helt motsatt håll. Samtidigt som smärtpatienter är en stor grupp som återfinns inom stora delar av sjukvården, är antalet specialister i smärtlindring långt ifrån tillräckligt många och kunskapsnivån hos många andra specialister otillräcklig. Det menar Märta Segerdahl, ordförande för Svenska Smärtläkarföreningen.

– Patienterna upplever det som ett jätteproblem och socioekonomiskt är det ett jätteproblem. Det är så självklart att man behöver vård i samband med barnafödande eller cancersjukdomar, däremot inte för långvarig smärta. Patienter med smärta finns överallt där vi är och då behövs det en bredare kompetens­bas inom läkarkåren generellt.

Dessutom, tillägger Märta Segerdahl, är smärtpatienter ofta ganska osynliga.

– Patienter med långvarig smärta orkar ofta inte vara ute och prata om sin situation eftersom all energi går åt till att försöka få någon hjälp. De hamnar i en jättesnurr och har man inte verktygen så orkar man inte med. Sjukvården har nog i sin välvilja, men också inkompetens, skapat många problem, säger hon och fortsätter:

– Ända tills för 30 år sedan såg man smärta som ett symptom och inte en egen sjukdom. 2018 klubbade WHO igenom en ny upplaga av ICD, som kommer att implementeras 1 januari nästa år, där smärta har egna diagnos­koder. Kanske gör det att det blir lättare att förklara och ger oss argument.

Även om Märta Segerdahl ser en ljusning i att den nya läkarutbildningen kommer att innehålla smärtlindring på ett något mer framträdande sätt än tidigare måste mer göras nu.

– Sakta men säkert är vi på väg åt rätt håll, men det blir inte så många fler specialister. Man blir inte smärtspecialist det första man blir – ofta kräver det många år inom basspecialiteten för att man ska förstå att det är en viktig aspekt och att man kan bli specialist.

Hon beskriver hur bristen på specialister bland annat märks i form av långa köer till tertiärenheterna på universitetssjukhusen. Köer så långa att det enligt Märta Segerdahl ”nästan inte är någon idé att remittera patienter dit”.

Märta Segerdahl, ordförande för Svenska Smärtläkarföreningen.

– Vi behöver dels bemanna super­specialistklinikerna, dels ha en sådan kunskapsnivå på länsdelssjukhus att man kan hantera ganska avancerade patienter – kanske inte praktiskt, men man behöver ha en förståelse. Om vi var fler specialister skulle vi kunna ha en helt annan täckning i alla regioner, säger hon och fortsätter:

– Vi är i allmänhet duktigare på att hålla människor vid liv genom olika behandlingar och många fler lever idag länge med svåra sjukdomar. När de ska behandlas ytterligare behöver de också få ett professionellt omhändertagande av smärta på den nivån där de är. De här patienterna klarar sig inte på en Alvedon när de har opererat tån bara för att du eller jag gör det.

– Det finns en väldigt dålig med­vetenhet om att det inte är helt lätt när det kommer en patient som redan har en avancerad smärtbehandling som till exempel ska genomgå nästa canceroperation. Man kan inte bara skicka in en kirurg som gör en tekniskt lyckad operation och tro att allt ska fungera utan problem genom att följa ett standard­protokoll. Vi vet att preoperativ smärta är en otroligt stark prediktor för långvariga besvär, dålig livskvalitet och komplikationer.

Märta Segerdahl menar också att det behövs en bättre rådgivande verksamhet till primärvården – där studier visar att runt en tredjedel av alla nya besök innehåller en smärtproblematik, men för få allmänläkare har smärtkompetens – men att det kapacitetsmässigt idag inte finns den möjligheten.

– Det som är glädjande är att vi har fler och fler allmänläkare som blir specialister i smärtlindring, vilket verkligen behövs för att primärvården ska kunna ha färre onödiga återbesök, säger hon, men tillägger att bristen på studierektorer skapar snåriga utbildningsvägar för framtida smärtspecialister.

22 artiklar i temat Specialistbristen – hur ser det ut idag?

SPECIALISTBRISTEN

Samma problem som för sex år sedan

5 oktober 2021
Specialistbristen: Lungmedicin

”Det behövs en övergripande struktur för att komma till rätta med problemen”

26 februari 2021
Reportage: Specialistbristen: Palliativ medicin

”Många saknar tillräckligt med kunskap om vad palliativ vård innebär”

26 februari 2021
Specialistbristen: Rehabiliteringsmedicin

Stora pensionsavgångar att vänta inom fem år

26 februari 2021
Reportage: Specialistbristen: Kirurgi

”Fler och fler anställs för att sköta det som inte är vårt grunduppdrag”

26 februari 2021
SPECIALISTBRISTEN: Anestesi- och intensivvård

Fortfarande saknas 250-300 specialister

26 februari 2021
Reportage: SPECIALISTBRISTEN: Gastroenterologi

Sverige ligger långt efter

15 april 2021
Reportage: SPECIALISTBRISTEN: Hörsel- och Balansrubbningar

”Jag tror att vi har blivit en markör för hur dåligt systemet är”

16 april 2021
Reportage: SPECIALISTBRISTEN: Onkologi

”Det känns som att vi har näsan precis ovanför vattenytan”

14 april 2021
Reportage: SPECIALISTBRISTEN: Hudsjukdomar

Vårdval har skapat problem

15 april 2021
SPECIALISTBRISTEN: Radiologi

Vart är radiologin på väg? – En fråga med många svar

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTEN: Infektionssjukdomar

”Infektionsvården behöver få ett ökat uppdrag och mer resurser”

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTEN: Akutsjukvård

Den stora utmaningen är att införa akutsjukvård på rätt sätt – inte bristen på specialister

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTEN: Smärtlindring

På väg åt rätt håll, men bristen stor på smärtläkare

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTBRISTEN: Geriatrik

Geriatriska föreningen efterlyser nationell styrning

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTEN

Specialitetsföreningarna om åren som passerat, dagens utmaningar och framtiden – del 1

26 februari 2021
SPECIALISTBRISTEN

Specialitetsföreningarna om åren som passerat, dagens utmaningar och framtiden – del 2

16 april 2021
Nyhet

Specialitetsföreningarna om åren som passerat, dagens utmaningar och framtiden – del 3

11 oktober 2021
SPECIALITETERNAS HISTORIA

Följ med på resor tillbaka i tiden!

5 mars 2021
SPECIALITETERNAS HISTORIA

Nu fortsätter våra resor tillbaka i tiden!

19 april 2021
SPECIALITETERNAS HISTORIA

Följ med på vår näst sista resa tillbaka i tiden

12 oktober 2021
SPECIALITETERNAS HISTORIA

Följ med på vår sista resa tillbaka i tiden

15 november 2021

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera