Nyhetsarkiv

På några timmar bedömer tre läkare 100 fall av läkemedelsrelaterade problem

– Vi har ju många patienter som är trötta och tagna och förvirrade när de kommer in och har svårt att redogöra för sin medicinering. Då kan det vara bra, som farmaceuterna gör, att dagen efter när läget klarnat göra en ordentlig genomgång. Det är något som vi bör göra men sällan hinner.

Björn Tuvesson, överläkare på infektionskliniken på Akutcentrum, menar att kliniken har glädje av den hjälp de får av Apotekets farmaceuter eftersom kliniken får ta emot så många äldre multibehandlade patienter.

Allra bäst tycker han dock att det kanske hade varit om resurserna använts till en kombination av farmaceuter och mer medicinskt kunniga läkare som konsulter.

Farmaceuterna upptäcker ju en hel del, men det behöver kanske inte betyda så mycket, det kan vara mediciner som strikt enligt Fass inte bör kombineras, men medicinerna kan ha visat sig fungera för patienten i flera år i primärvården och då behöver man ju inte vara klåfingrig och ändra saker och ting.

– Vi får mer och mer behov av hjälp av någon med djup och bredd i de medicinska kunskaperna. Våra infektionspatienter är ju ofta multisjuka. Förutom infektionen är de kanske hjärtsjuka eller har diabetes.

– En medicinare eller klinisk farmakolog skulle då kunna hjälpa oss med våra frågeställningar, menar Björn Tuvesson, samtidigt som han tycker att den djupa genomgång av medicineringen som farmaceuterna gör med ett stort antal patienter är värdefull.

– Även om det är korta vårdtider och vi inte vill röra för mycket i medicineringen så får ju farmaceuterna chansen att se över patienternas läkemedelsanvändning och vi kan städa i läkemedelsarsenalen.

– Tanken är ju också att farmaceuterna ska kontakta patientens primärvårdsläkare och förhöra sig om det går att korrigera fel som man tror sig hittat. Det hinner vi normalt inte med om det inte är något alldeles uppenbart. Framöver är det också meningen att apotekaren ska skriva en anteckning i samband med vår slutanteckning som vi skickar till husläkaren.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera