Nyhetsarkiv

Ovisshet om kvinnosjukvården

Så säger Ylva Vladic Stjernholm, överläkare på Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset och ledamot i KUs läkarförening.

Inom kvinnosjukvården finns ett nära samarbete mellan gynekologi och obstetrik. Vi är beroende av såväl gynekologi som obstetrik också när det gäller jourer och operativ verksamhet.

Kvinnosjukvården finns representerad i flera av de tematiska områdena. Gynekologisk verksamhet ingår i temat cancerkirurgi och obstetrikverksamheten har alltid samarbetat med neonatologi. Vissa delar av gynekologin poch obstetriken tillhör den högspecialiserade sjukvården medan andra tillhör specialistsjukvården. Vi planerar ett möte med NKS-förvaltningen för att diskutera dessa frågor.

I professionen har vi ofta efterlyst bättre möjligheter att arbeta långsiktigt när det gäller planering av hälso- och sjukvård. Det är möjligt att man med NKS öppnar just för det och att den satsning som nu görs är ett steg ifrån kortsiktiga beslut under korta politiska mandatperioder.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera