Nyhetsarkiv

Överläkare utförsäkrades – nu vill hon hjälpa andra drabbade

Trots att överläkaren Anna Bystedt led av svårartade diskbråck på flera nivåer, fick flera intyg från en neurokirurg och opererades blev hon utförsäkrad och tvingades att leva på sina egna sparpengar. Nu vill hon hjälpa andra personer som blir nekade sjukpenning – fastän de är sjuka.

För cirka två och ett halvt år sedan fick Anna Bystedt, specialist i anestesi och intensivvård, kraftiga smärtor i nacke och arm. Fastän smärtorna var högst påtagliga valde hon att fortsätta att jobba som vanligt på sin arbetsplats vid Ersta sjukhus i Stockholm. Hon drog slutsatsen att det handlade om diskbråck, och det är inte ovanligt att diskbråck läker spontant.

Men smärtorna avtog inte. I stället förvärrades hennes situation. Till slut gick det så långt att kollegorna fick tvinga henne att söka vård.

En magnetkameraundersökning visade att Anna Bystedt hade två stora diskbråck i nacken, med uttalad bentillväxt och nervrötter som hade klämts ihop. Hon fick remiss till Neurokirurgkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset, där personalen berättade att det krävdes operation ifall en tids sjukgymnastik inte kunde hjälpa.

Vid den här tidpunkten hade Anna Bystedt så svår smärta och nedsatt motorik i arm och nacke att hon bara kunde stå eller i sitta i några enstaka minuter.

– Jag har alltid gillat mitt jobb, och ville inget annat än att jobba. Men min situation var så pass allvarlig att det helt enkelt inte gick, säger Anna Bystedt.

På senhösten 2017 var hon tillbaka på sin arbetsplats, men med anpassade arbetsuppgifter. Efter en tid stod det dock klart att diskbråcken inte läkte. Hennes hälsa blev sämre, och hennes namn sattes upp på väntelistan för operation.

Under tiden Anna Bystedt väntade på operation meddelade Försäkringskassan att hon var tvungen att ta ett arbete som är ”normalt förekommande på arbetsmarknaden”. I praktiken krävde myndigheten att hon skulle begära tjänstledigt eller säga upp sig för att kunna ta ett annat arbete, i stället för att arbeta 25 procent på Ersta sjukhus.

– Det var fruktansvärt. Jag kunde knappt gå. Jag kunde inte belasta armen och inte heller vrida nacken. Jag hade absolut inte klarat av ett annat arbete. Jag klarade ju knappt de anpassade arbetsuppgifterna som jag hade, säger hon.

Anna Bystedt, som sedan tidigare hade ett sjukintyg från husläkare, skickade ett intyg från en av landets ledande neurokirurger, som intygade att hennes tillstånd krävde en operation. Försäkringskassan höll dock fast vid sin åsikt: Hon var inte längre berättigad sjukpenning.

Då lämnade Anna Bystedt in en begäran om omprövning. Med sin begäran skickade hon med ett nytt intyg från neurokirurgen. Av intyget framgår att Anna inom 365 dagar sannolikt kommer att kunna arbeta 100 procent på sjukhuset. Det finns helt enkelt ett undantag i lagstiftningen, som gör det möjligt för Försäkringskassan att tillmötesgå läkare och arbetsgivare som betonar att den sjukskrivna personen inom 12 månader kan återgå till heltidsarbete.

Det jag trodde var en fungerande och rättssäker försäkring har visat sig vara allt annat än det. Anna Bystedt, överläkare

Försäkringskassan var dock orubblig. Den 4 november 2017 blev Anna Bystedt utförsäkrad.

– Det jag trodde var en fungerande och rättssäker försäkring har visat sig vara allt annat än det. Det känns djupt orättvist. Jag har verkligen jobbat och slitit, säger hon.

I mars 2018 var det dags för operation. Vid den tiden hade hon alltså varit utan sjukpenning i cirka fyra månader, och livnärde sig i stället på sparpengar.

Efter operationen fick hon emellertid ersättning – men bara under sex veckors tid och endast 25 procent av lönen. Försäkringskassan motiverade beslutet med att Anna Bystedt borde ha arbetat 100 procent fram till operationen, alternativt ha varit utan jobb helt och ställt sig till arbetsmarknadens förfogande via Arbetsförmedlingen. Även denna gång krävde hon att beslutet skulle omprövas, men fick avslag.

Under sommaren, hösten och vintern förra året trappade Anna Bystedt successivt upp arbetsmängden, utan någon sjukpenning. När hon började arbeta på 25 procent ansåg Försäkringskassan att hon inte längre hade någon försäkring.

I december förra året togs beslut om en ny operation, och i mars i år var det dags för en andra operation. Efter åtgärden, som var lyckosam, blev hon sjukskriven på 100 procent igen, och har sedan dess trappat upp arbetet gradvis. I dag jobbar hon på 75 procent.

– Jag provade att söka sjukpenning igen, men jag trodde aldrig att jag skulle få det. Men döm om min förvåning: Efter en handläggningstid på två månader – vilket i sig är helt sjukt – blev jag beviljad sjukpenning. Antagligen stod jag på ruta ett i systemet igen. Det är ju efter dag 180 som de är väldigt kritiska, säger Anna Bystedt.

Det förstärker samtidigt min övertygelse om att mycket handlar om vilken handläggare man får. Anna Bystedt, överläkare

– Det är givetvis positivt att jag fick sjukpenning. Men det förstärker samtidigt min övertygelse om att mycket handlar om vilken handläggare man får. Mycket handlar om slump. Jag har varit dålig nu också, men jag var mycket sämre när jag blev utförsäkrad. Om en rehabilitering tar mer än 180 dagar ska man inte bara bli utförsäkrad. Man sätter folk i en fruktansvärd situation.

Förra sommaren, kort tid efter att Sjukhusläkaren träffat henne, tog Anna Bystedt kontakt med Läkarförbundet för att få rättslig hjälp. Förbundet tog i sin tur kontakt med LO-TCO Rättsskydd, som gjorde bedömningen att det fanns en chans att nå framgång om man drev ärendet vidare till förvaltningsrätten. Domstolen avslog dock ärendet med motivering att ”den medicinska utredningen inte visar att Anna Bystedt har saknat arbetsförmåga i lättare fysiska arbeten som inte kräver att hon använder bägge armarna, och ett sådant arbete får anses vara vanligt förekommande på arbetsmarknaden”.

– Jag hade förberett mig på avslag. Förvaltningsrätten går ju oftast på Försäkringskassans linje. Men det var ändå ett hårt slag…

Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare vid Försäkringskassan, säger att myndigheten aldrig diskvalificerar ett läkarintyg.

– Läkaren ska utforma ett underlag för att beskriva arbetsförmågan, och vi har att bedöma om man har rätt till ersättning enligt lagen. Det är ju regelverket som är utformat på det sättet, att efter en tid ska man titta på om man kan klara ett arbete på hela arbetsmarknaden. Om man med stor sannolikhet kan återgå till arbete inom ett år kan man undantas från den bedömningen. Men det måste framgå tydligt att det är på det viset, säger hon.

Vad säger du om kritiken att systemet inte är rättssäkert?

– Vi ser till att våra handläggare får en gedigen internutbildning, och de får genom vägledning och metodstöd det stöd som de behöver för att göra handläggningen så rättssäker som möjligt.

Anna Bystedt ger dock inte mycket för det svaret. Nu ligger ärendet hos kammarrätten. Hon säger att det till viss del handlar om pengarna, som hon anser att hon har rätt till. Men det viktigaste är att få principiell upprättelse, som hon kallar det.

– Förutom att jag tycker att systemet är djupt orättvist – jag tänker på alla som inte har samma förutsättningar som jag har – känner jag mig verkligen kränkt. Att en handläggare utan medicinsk utbildning ska ha rätt att överpröva en läkares intyg – det är inte klokt.

Vid sidan av kammarrättens besked väntar Anna Bystedt på att få tid för en ny operation. Sedan operationen i våras har smärtan på det hela taget blivit något lindrigare, men hon har fortfarande ont i en tredjedel av handen och i utkanten av armen. I dessa områden är smärtan lika påtaglig som före den första operationen.

Det är skrämmande när det är så svårt att få rätt i rättssystemet. Anna Bystedt, överläkare

– Jag vill gärna berätta om det jag har varit med om. Förhoppningsvis kan det vara till hjälp för andra som är i liknande situationer.

Hon har flera konkreta tips: Att ha en ekonomisk buffert, att lyssna på sin kropp, att söka hjälp i tid, att ha en privat sjukförsäkring och att skydda sin SGI, sin sjukpenningsgrundande inkomst.

– Jag trodde aldrig att jag skulle bli långtidssjukskriven, men man styr som bekant inte över allt. Att Försäkringskassan vill skydda sin egen rygg kan jag förstå, men det är skrämmande när det är så svårt att få rätt i rättssystemet. Det krävs en förändring på politisk nivå, säger Anna Bystedt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-04

En dag på SÖS / Kritik mot SKR:s rapport / SKR:s svar på kritiken / Krönika: "Hur prioriteras resurserna?" / Medicinsk etik: "Det finns ett uppdämt behov av att föra samtal" / Musik som medicin

Prenumerera