Nyhetsarkiv

Överläkare: ”Det skapar en hel del friktion, helt i onödan”

Södersjukhuset har fått nya vård- och operationsavdelningar i och med den omfattande om- och utbyggnationen. Men några läkarexpeditioner har däremot inte byggts, vilket har medfört en massa strul och krångel. Den slutsatsen drar Uffe Hylin, överläkare i ortopedi och styrelseledamot i Södersjukhusets läkarförening, några månader efter att de nya avdelningarna tagits i bruk.

– Det skapar en hel del friktion, helt i onödan. Olika yrkesgrupper gör anspråk på samma platser. Ofta måste man vänta på en ledig plats, en ledig dator, säger han.

Flera vårdavdelningar och stora delar av operationsverksamheten flyttade i höstas in i Södersjukhusets nya byggnader, och i mitten av maj slogs dörrarna till den nya akutmottagningen upp. Om- och utbyggnationen har bland annat tillfört 24 operationssalar och 183 patientrum.

– Det finns många fördelar med de nya, fräscha vårdavdelningarna som erbjuder enkelrum för patienterna. Samtidigt är det obegripligt att man inte bygger några läkarexpeditioner. Vi läkare har ju arbetsrum, men när vi arbetar på de nya avdelningarna är det långt till våra rum som ligger i en annan byggnad, säger Uffe Hylin.

– Många som jobbar på avdelningarna är dessutom AT-läkare och har inga egna rum. I stället är man hänvisad till expeditioner i anknytning till avdelningarna som alltså delas med andra yrkesgrupper.

Uffe Hylin beskriver hur expeditionsrummen, som är ganska små, ofta är upptagna av sjuksköterskor som i regel har relativt mycket administrativt arbete.

– För att göra ett effektivt och säkert arbete behöver man kunna få lugn och ro. Vi läkare har ju ett jobb där ganska många rycker i oss. Man måste kunna lägga ifrån sig sina papper på sitt skrivbord och veta att de ligger kvar där när man kommer tillbaka. Alla jobbar visserligen på samma avdelning, så ur ett sekretessperspektiv är det här kanske inte en stor fråga, men det handlar ändå om säkerhet, säger han.

– Dessutom är det alltid ganska hög ljudnivå i rummen, vilket är irriterande när man till exempel ska diktera något.

Läs mer: ”Stridbar läkare brinner för utbildning – men pensionen ställer till det”

Läkarförbundet rekommenderar att alla läkare ska ha egna expeditioner på vårdenheter. Förbundet framhåller att läkare vid sidan av ansvaret för den aktuella sjukvårdsverksamheten även ska utveckla den, vilket förutsätter en arbetsmiljö som möjliggör detta.

Läkargruppen på Södersjukhuset har under planerings- och byggprocessen vid flera tillfällen påpekat behovet av läkarexpeditioner, men till ingen nytta.

– Någon har i teorin kommit på att vi inte behöver expeditioner. Arbetet ska vara rörligt och flexibelt. Det är en teoretisk konstruktion som inte har något stöd i verkligheten. Som läkare måste man kunna få arbetsro, man måste få utrymme att tänka, att läsa på, att söka svar.

I ett satiriskt inlägg som har fått stor uppmärksamhet i sociala medier (se bild här intill) riktar Uffe Hylin ljus mot situationen. Flera hundra personer har hittills gillat eller kommenterat publiceringen.

Det är trist att man ska behöva ventilera den här kritiken. Uffe Hylin, överläkare i ortopedi

– Det är många som känner igen sig, inte minst på Karolinska. Det är roligt att många gillar mina inlägg, men det är trist att man överhuvudtaget ska behöva ventilera den här kritiken.

Mikael Runsiö, Södersjukhusets vd, säger att såväl fackförbunden som de som ska arbeta i Södersjukhusets nya byggnader under planeringen har varit med och format arbetsplatsen. Samverkan har varit en viktig del under hela planerings- och byggnadsprocessen, enligt honom.

– Fokus har legat på att skapa en arbetsmiljö som främjar samarbete i interprofessionella team och personcentrerad vård. När det kommer till dokumentation har vi strävat mot att denna ska vara mer patientnära, effektiv och patientsäker, säger han och fortsätter:

– Vårdpersonalen har därför fått ett ökat IT-stöd i form av enkla laptopvagnar som de kan ta med sig in i patientens rum, nedteckna all information direkt i patientens journal, och samtidigt låta patienten vara mer delaktig i samtal, planering och dokumentation. Om rymliga och lugna expeditioner ändå saknas får detta ses över i samverkan inom avdelningarna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera