Nyhetsarkiv

Överklagande försenar nytt journalsystem i Skåne

Vårdpersonalen i Skåne får trots en akut situation vänta ytterligare en tid på att få sitt problemtyngda journalsystem uppgraderat. Detta efter att it-leverantören CGM valt att överklaga det nya utvecklingsavtal som Region Skåne var i färd med att teckna.

”Ett på gränsen till uråldrigt it-system som behöver uppgraderas akut”. Så beskrev regiondirektör Alf Jönsson situationen i Region Skåne när Sjukhusläkaren träffade honom nyligen. Men den uppgradering av it-systemet som både han och it-direktör Lars Kristensson hoppades kunna genomföra under året har stött på patrull.

– Det inkom ett överklagande från vår andra it-leverantör CGM vid årsskiftet. Det innebär att vi inte kan gör någonting i den här frågan förrän vi har får ett domslut, säger Lars Kristensson.

Det man vill göra från Region Skånes sida är att uppgradera det nuvarande systemet till en bättre funktionalitet än dagens och samtidigt införa ett regiongemensamt system för såväl primärvård som slutenvård och öppenvård, berättar Lars Kristensson. För att åstadkomma detta har man har velat teckna ett så kallat underhålls- och utvecklingsavtal med Cerner, det företag som köpt upp Siemens som står bakom ett annat av regionens journalsystem, Melior.

– Vårt stora problem i dag är framför allt att vi har enorma svårigheter med vårt primärvårdssystem PMO, med samma leverantör som nu har överklagat den nya upphandlingen. Tyvärr har de fortfarande inte levererat det de ska trots att det har gått fem år och situationen är väldigt akut, säger han.

Att en upphandling blir överklagad av en konkurrent är absolut inget unikt på en fri marknad, men innebär naturligtvis förseningar av processen, menar Lars Kristensson.

– Det är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta men vi hoppas att det ska gå att lösa så vi kan leverera en uppgraderad version av vårt system inom ett år i alla fall. Mer än så vågar jag inte säga. Vi vill självklart att det ska gå så snabbt som möjligt och vi tycker givetvis att vi följer alla regler och har tagit hänsyn till regelverket i den här processen. De som drabbas av förseningen är våra medarbetare som jobbar med det här undermåliga it-verktyget dagligen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera