Nyhetsarkiv

Överfullt på akuten i Helsingborg

Antalet patienter som övernattat på akuten vid Helsingborgs lasarett har ökat från i snitt cirka 50 patienter i månaden förra året, till knappt 200 i år. På så sätt undkommer sjukhuset vitesförlägganden.

Lars Danielsson

Akutmottagningen liknar allt mer en vårdavdelning. I år har antalet patienter varierat mellan som lägst 96 patienter under en månad och som mest 284 patienter, enligt akutmottagningens egen preliminära statistik. Under förra årets första åtta månader var motsvarande siffror 20 respektive 134.

Under sommarmånaderna 2014 övernattade i snitt 34 patienter på akuten per månad, i år är siffran 190.

Helsingborgs lasarett är ett av de ledande sjukhusen vad gäller att betala höga viten. Sedan 2005 har sjukhuset haft diskussioner med Arbetsmiljöverket om placering av patienter i avdelningarnas korridorer och behandlingsrum. År 2011 beslutade Arbetsmiljöverket att höja vitet till en miljon kronor, vilket också betalats vid ett flertal tillfällen.

För två år sedan fattade dåvarande divisionschefen beslutet att inga patienter fick vårdas i avdelningarnas korridorer.

– Så patienterna fastnar på akuten i stället, det händer att vi rondar dem där i upp till ett dygn, säger Lars Danielsson, vice ordförande i Helsingborgs sjukhusläkarförening.

Överbeläggningarna är inte knutna till sommar- och semestertid, det är likadant året runt och fluktuerar med influensasäsonger och andra intensiva perioder, enligt Lars Danielsson.

– Det är vardag att ha patienterna kvar på akuten, i korridorer och behandlingsrum. Senast i morse var det 15 överbeläggningar på avdelningar och 24 patienter på akuten som väntar på inläggning. Det är en kontinuerlig högpress på sjukhuset.

Vid överbeläggning på akuten utdöms inga viten, som överhuvudtaget är ett trubbigt instrument, menar Lars Danielsson.

– Man räknar antal sängar och om de står ett visst antal centimetrar från väggen. Men överbeläggningen innebär en psykisk stress för oss men den kan inte mätas och vitesbeläggas. Det är trångt, vi måste förklara för patienterna att de inte får komma till avdelningarna och det leder till frustration för både personal och patienter.

I en anmälan som Vårdförbundets skyddsombud gjorde tidigt i våras i liknas akutmottagningen vid en avdelning för flerdygnsvård.

Björn Zackrisson, förvaltningschef för Skånevård Sund, en av regionens fyra förvaltningar, är fullt medveten om situationen med överbeläggningar på akutmottagningen i Helsingborg.

– Det har varit en trend sedan ett par år att använda akuten för fler patienter och under längre tid när det inte finns plats på vårdavdelningarna. Även patienter som kommer in före klockan 24.00, kan bli kvar på akuten hela natten.

 Är det en strategi för att slippa viten?

– Vid många tillfällen har vi tvingats använda både akuten och vitesplatser på avdelningarna, men jag kan ju säga, att om vi kan välja, så väljer vi att inte använda vitesplatserna.

Det är bristen på sjuksköterskor som är det avgörande skälet till överbeläggningarna, enligt Björn Zackrisson.

På grund av personalbrist drogs åtta platser in på infektionsavdelningen inför sommaren, nu står det klart att de inte kan öppnas igen. Så har det varit med många av vårdplatsneddragningarna vid sjukhuset, temporära lösningar har permanentas på grund av personalbristen.

Ett starkt bidragande skäl till situationen är ett beslut från 2014 att lägga ned en närsjukvårdsavdelning med många vårdplatser.

– Det var ett korkat beslut, det ser vi i efterhand, säger Björn Zackrisson med eftertryck.

I en kommande artikel intervjuas företrädare för Arbetsmiljöverket och Region Skåne.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera