Nyhetsarkiv

Överenskommelse ska hjälpa chefer i vården

Det är huvudbudskapet i den överenskommelse som Överläkarföreningen träffat med chefsföreningen kring hur chefskapet ska utformas i framtiden.Att vara en bra chef i sjukvården är svårt. Men nu har man ändå försökt att skapa klarare linjer för hur chefskapet ska se ut. Oavsett om det handlar om verksamhetschefer eller om uppgifterna delegerats till sektions- eller teamansvariga läkare.

Viktigt är att uppdraget finns formulerat på papper. Och att det klart framgår vilka befogenheter och ansvar läkaren har och vilka resurser som läkaren kan disponera.

– I en enkät som Överläkarföreningen gjorde 1998 hade endast varannan överläkare fått sina uppgifter skriftligt delegerade, säger Gunnar Sandberg, ordförande i Överläkarföreningen. Och det är ju naturligtvis inte bra.
För framtiden blir det enligt Gunnar Sandberg allt viktigare att den specialistläkare, som får ansvaret för delar av verksamheten på en klinik får möjligheter till återkommande diskussioner om resurser och ansvar.

– Ett skriftligt avtal eller verksamhetskontrakt bör i regel alltid upprättas som mera detaljerat reglerar förutsättningarna.

– Och vid de återkommande diskussionerna ska specialistläkaren ha möjlighet att tillsammans med verksamhetschefen komma överens om hur viktiga delar som forskning, fortbildning, utbildning för olika personalgrupper skall få rimligt utrymme utöver ren sjukvård, säger Gunnar Sandberg.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera