BEMANNING

Över en halv miljard ska sparas in – stor oro bland läkare

Region Västerbotten står inför de största besparingarna någonsin. Totalt ska över en halv miljard kronor sparas in de närmaste åren. En katastrof, enligt Cecilia Nordenson, ordförande för Västerbottens läns läkarförening, som beskriver en tilltagande oro bland medlemmarna.

Region Västerbotten har sedan lång tid tillbaka ett underskott i sin ekonomi. Den senaste delårsrapporten för augusti visade ett minus på 75 miljoner kronor. Totalt väntas underskottet för Region Västerbotten 2019 bli 545 miljoner kronor, och nu ska över en halv miljard kronor sparas in på tre år.

I somras tog regionfullmäktige, med bred majoritet, beslut om de största besparingarna som har skådats i Region Västerbotten. En betydande del av kostnaderna ska minska genom personalnedskärningar inom vården.

Enligt budgetförutsättningarna för 2020, som verksamhetscheferna fick tidigare i höst, ska totalt 93 miljoner sparas in, och den största delen – 81 miljoner kronor – handlar om personal, främst inom specialistvården.

– Vi funderar på vilka ”onödiga tjänster” som ska plockas bort? Vilken ”onödig personal” pratar vi om? Verksamheterna har fått det här i sitt knä, och ska kolla på det nu. Vi har inte fått någon information alls, säger Cecilia Nordenson, ordförande för Västerbottens läns läkarförening.

– Vi har ett vårdplatsläge som i perioder är helt katastrofalt. Alla stora kliniker ligger på en bra bit över 100 procents beläggningsgrad. Det är någon enstaka klinik som inte kommer över 95 procent.

Vårdplatsbristen gör att vi inte kan göra ett bra jobb. Cecilia Nordenson, Västerbottens läns läkarförening

Till vardags arbetar Cecilia Nordenson som allmänkirurg på Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Kirurgen i Umeå har formell budget för 62 vårdplatser, men i nuläget är endast 45 platser öppna på grund av personalbrist.

– Vårdplatsbristen gör att vi inte kan göra ett bra jobb. Bristen på personal gör också att vården blir onödigt dyr. Vi kan inte göra rätt saker i rätt tid…

Närsjukhusområde Skellefteås budget ska nästa år reduceras med mer än 8 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor tas från psykiatrin och 4,2 miljoner kronor från medicinsk och geriatrisk klinik. Närsjukvården i Umeås reduceras i sin tur med cirka 26,5 miljoner kronor på budget för 2020. Bup, barn- och ungdomspsykiatrin, och psykiatrin tvingas spara 2,3 respektive 5,3 miljoner kronor på budgeten.

Den största besparingen – 32 miljoner kronor – står dock länssjukvårdsområde 1 inför, främst Barn- och ungdomscentrum (7,3 miljoner kronor), Cancercentrum (8,7 miljoner kronor) och Kirurgcentrum (6,7 miljoner kronor). Länssjukvårdsområde 2 tvingas i sin tur reducera budgeten med cirka 25 miljoner kronor. Neuro-, huvud-, och halscentrum tvingas exempelvis dra ner närmare 9 miljoner kronor på budgeten, och Hjärtcentrum i Umeå måste reducera budgeten med 6,5 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa har tidigare berättat att cirka 160 tjänster ska bort. Foto: Pressbild

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen, har tidigare meddelat att motsvarande 160 tjänster ska bort i och med nedskärningarna, men det kommer inte att räcka.

– Det är svårt att uttala sig om exakt antal tjänster. Vi behöver bli färre men också reducera andra kostnader. Ska man nämna nån siffra så kan det röra sig om ett par hundra färre, säger hon.

– Vi ser naturligtvis till att vi bibehåller en hög patientsäkerhet när vi genomför våra förändringar. Vi kommer att fortsätta med att utveckla samarbetet mellan sjukhus, primärvård och med kommunerna. Vår kösituation är inte optimal men har förbättrats avsevärt senaste året.

Tidigare i höst blev det känt att regionen ska dra ner på sina AT-platser med 20 procent nästa år, som en följd av den ekonomiska situationen. Rent konkret handlar det om en minskning från 71 platser till 56 platser.

Västerbotten är dock allt annat än unikt. 18 av 20 regioner väntas gå med underskott inom hälso- och sjukvårdsområdet i år, enligt Sveriges kommuner och landsting. Samtidigt visar beräkningar att Västerbotten har den tredje högsta kostnaden för hälso- och sjukvård av landets regioner. Kostnaden för hälso- och sjukvården var 2017, enligt årets regionplan, 26 774 kronor per invånare – 1 440 kronor mer per invånare jämfört med genomsnittet i landet. Det innebär sammanlagt 387 miljoner kronor i högre kostnader.

Om det blir uppsägningar är jag rätt säker på att man främst säger upp undersköterskor och läkare. Jonas Holm, Västerbottens läns läkarförening

Jonas Holm, andre vice ordförande för Västerbottens läns läkarförening och styrelseledamot i Sjukhusläkarna, befarar att nedskärningarna främst kommer att drabba undersköterskor och läkare. Foto: Adam Öhman

Jonas Holm, överläkare i kirurgi vid Skellefteå lasarett, andre vice ordförande i Västerbottens läns läkarförening och ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse, befarar att ett scenario liknande det på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm väntar.

– Det är klart att det finns en oro. I landstinget i stort har det varit sköterskebrist. Om det blir uppsägningar är jag rätt säker på att man främst säger upp undersköterskor och läkare, och viss administrativ personal, säger han.

– Man kan tänkas sig att man gör större områden och minskar antalet chefer. Det är också tänkbart att man flyttar resurser ut på vårdcentralerna, eftersom bemanningen är bättre på sjukhusen. I vilket fall kommer det att slå hårt mot verksamheten. Det akuta och cancerdelen kommer vi att kunna sköta. Det som framför allt drabbas är den vanliga standardsjukvården.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera