Nyhetsarkiv

Över 2 000 kvar på sjukhus i Skåne

Mer än 2 200 utskrivningsklara patienter låg kvar längre än fem dagar på två av Region Skånes mest belastade sjukhus under förra året.

I en serie artiklar granskar HD-Sydsvenskan situationen med patienter som blir kvar i onödan på Skånes universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett. Av Skånes 33 kommuner dröjde 20 med att ta hem sina färdigbehandlade patienter i tid år 2014.

Under förra året ska 2 212 patienter ha legat kvar på de två sjukhusen i sammanlagt 3 659 dagar efter att de senast skulle ha tagits hem till kommunerna.

Varje extra dygn som en patient ligger kvar på sjukhuset fem dagar efter att den är färdigbehandlad, kostar kommunen 4 513 kr. Kostnaden för en vårdplats kan dock vara upp till 6 000 kr.

Läkarförbundet arbetar för att kommunerna ska betala den faktiska kostnaden per dygn. Karin Båtelson, vice ordförande för läkarförbundet och ordförande för Sjukhusläkarna, intervjuas i Sydsvenskan i dagens artikel:

– De måste ha viss tid för planering för att kunna förbereda ordentligt. Men betalningsansvaret träder in för sent. Det finns för lite incitament att vara snabb med att ta hem patienter. Summan motsvarar inte alls vad en vårdplats kostar.

Äldre multisjuka patienter riskerar dessutom att bli sämre av att ligga kvar i onödan på överbelagda akutsjukhus utan den omsorg och stimulans de behöver, säger hon.

Samtidigt betonar Karin Båtelson att landstingen måste öka antalet vårdplatser och sluta skicka hem patienter i förtid på grund av överbeläggningar.

Ett av förslagen i den statliga utredningen om effektivare resursutnyttjande i vården, är att låta kommunerna börja betala för vårdplatserna redan tre dagar efter att patienten är färdigbehandlad, i stället för efter fem dagar.

I september förra året kom Läkarförbundets rapport ”Utskrivningsklara patienter”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera