Nyhetsarkiv

Otydligt svar om Fikru Maru från biståndsministern

Fikru Maru.

Allt är fortfarande ovisst för den svenske kardiologen Fikru Maru, som nu suttit fängslad i nästan tre år i det etiopiska Kalityfängelset i Addis Abbeba.  Aktionsgruppen för Fikru Marus Rättvisa, som i januari skickade ett brev till biståndsminister Isabella Lövin (MP), är missnöjda med det svar de fått. 

– Efter ungefär en månad fick vi ett svar från en tjänsteman på UD. Jag känner mig inte nöjd med det svaret, säger Ann-Britt Lindmark-Lagerwall.

Den kanske viktigaste frågan aktionsgruppen ville ställa biståndsministern var huruvida man övervägt att dra in det svenska biståndet till Etiopien. Den frågan får gruppen inte svar på i brevet från UD, och även när Sjukhusläkaren försökt nå Isabella Lövin för en kommentar har svaret kommit skriftligt via UD:s kommunikationsenhet:

”Alltsedan Fikru Maru frihetsberövades har regeringen tagit upp ärendet i möten med etiopiska företrädare, även på hög nivå. Det skedde till exempel i samband med statsministerns besök i Addis Abeba i januari 2016.

 Det svenska biståndet till Etiopien är brett inriktat mot främjande av demokrati, mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning, men stöd går också till bland annat privatsektorutveckling, inklusive stärkande av kvinnors ekonomiska egenmakt. Sedan de etiopiska valen 2005 kanaliseras det svenska biståndet via i huvudsak icke-statliga aktörer och multilaterala organisationer.”

Texten påminner i stora drag om det svar som aktionsgruppen fått. Ett svar de inte är nöjda med.

– Jag skickade ett mejl till Isabella Lövin, via registrator, där jag påpekar att jag inte tycker att våra frågeställningar är berörda och jag vädjar om ett personligt svar, säger Ann-Britt Lindmark-Lagerwall.

Samtidigt i Etiopien har Fikru Maru, som anklagas för inblandning i en korruptionshärva kring landets tidigare tullminister, fortfarande inte fått något datum för rättegång. Detta har konsekvent skjutits fram. Senaste budet var att ett rättegångsdatum skulle meddelas den 26 februari, men inget rättegångsdatum meddelades.

– Nu finns inte ens ett nytt datum utsatt, det ser väldigt dyster ut. Det enda som är lite hoppfullt är att väldigt många som är indragna i korruptionshärvan runt tullministern har friats.

Hur mår Fikru Maru idag?

– Det är väldigt tungt för honom, han kämpar för att hålla modet uppe. Han lider av diabetes och har lyckats få regelbundna övervakade permissioner då han kan besöka läkare. Men det är vidriga förhållanden han lever i, och har gjort i snart tre års tid.

Vill du veta mer om bakgrunden till fängslandet av Fikru Maru? Läs vår intervju med hans dotter från 2014.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera