Nyhetsarkiv

Otydliga roller – då flyr personalen

Omorganisationen har lett till dålig arbetsmiljö och större svårigheter att behålla vårdpersonal – något som påverkar de skånska läkarnas arbetssituation i allra högsta grad. 

Det menar Ronny Öhman, överläkare i lungmedicin och huvudskyddsombud på SUS i Lund.

– Vem ska man bolla medicinska frågor med nu? Det finns ingen motpart. Den nya organisationen har medfört en otydlighet på varje arbetsplats.

Ronny Öhman menar, till skillnad från förvaltningschefen Pia Lundbom, att den vanlige läkaren visst har påverkats i det dagliga arbetet av Skånevård 2.0. Och då främst på grund av enhetschefernas nya otydliga roll.

– Enhetscheferna är i huvudsak sjuksköterskor och de saknar informationsflöde och stöd uppifrån och har blivit helt marginaliserade. Många av dem mår väldigt dåligt. I stället är det områdescheferna som är representanter uppåt och som filtrerar informationen nedåt i organisationen.

”Vi äger inte beslutet själva”

Förr fanns det en tydlig medicinskt ansvarig när det dök upp någon fråga som krävde snabba avgöranden på plats, menar Ronny Öhman och nämner vårdplatsproblematiken som ett exempel.

– Vem ska nu identifera ett problem och komma med förslag på lösning? När vi har brist på personal behöver någon kunna fatta ett beslut om att stänga vårdavdelningar eller inte. Vi äger inte det här beslutet själva längre utan det måste hela vägen upp till divisionschefen. Men kommunikationen där har inte alls fungerat.

Det hela har lett till dålig arbetsmiljö och större svårigheter att behålla framför allt sjuksköterskor, enligt Ronny Öhman. Även läkarna har påverkats mycket i sin vardag. I slutändan drabbas patienterna eftersom det förlänger vårdtiden i många fall.

Toppstyrd

– Över huvudtaget är den nya organisationen väldigt toppstyrd. All information går uppifrån och ner och är väldigt stuprörsaktig. Samtidigt har man tagit bort verksamheternas identitet genom att ta bort klinikerna och slå ihop dem till verksamhetsområden.

I många fall har denna sammanslagning skett helt ologiskt, menar Ronny Öhman.

– Vi har ”Hud och Ögon” som exempel. Vad har de båda verksamheterna gemensamt? Sedan finns det ”Gastro- Reuma och Njurmedicin” som utgör ett verksamhetsområde. Det känns som att de bara har buntat ihop dem på måfå.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera