Nyhetsarkiv

Otto Cars förslag på åtgärder

  1. Stoppa det globala missbruket av de läkemedel som finns. Då kan vi vinna tid. Nu används antibiotika till huvudvärk, diarré och förkylningar på många håll i världen.
  2. Att bygga upp en kunskapsbas och göra en oberoende analys av de data som finns så att vi får reda på trenderna inom resistensutvecklingen. De måste sedan paras ihop och ses parallellt med trenderna inom läkemedelsutvecklingen.
  3. Prioritera de läkemedel som vi måste ha fram inom 5-10 år, utifrån en samlad analys.
  4. Att tillsammans med industrin och ekonomisk expertis värdera de möjligheter som finns att skapa incitament för att få fram nya läkemedel.
  5. Stärka den akademiska forskningen som släpat efter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera