Nyhetsarkiv

”Otroligt tacksamma för att vi fick lite framförhållning”

Svensk sjukvård förbereder sig just nu på utvecklingen av covid-19. Vid Södertälje sjukhus planerar man för att kunna tiodubbla antalet IVA-platser – från fem till närmare 50. Man har nu begärt att få hjälp med utrustning i regionen och nationellt, och söker efter lösningar för att få personalen att räcka.

– Vi är otroligt tacksamma för att vi fick lite framförhållning och inte hamnade i det läge där Italien är. Och om man ges en möjlighet att förbereda sig så tycker vi att man ska ha så optimala förhållanden som man kan ha, säger Bengt Cederlund, tillförordnad chefläkare vid Södertälje sjukhus.

Man skulle kunna kalla det en aning tur att Södertälje sjukhus just nu befinner sig i ett ombyggnationsskede. Genom att återanvända material – bland annat dörrar och genomräckningsskåp – från de äldre lokalerna har man kunnat bygga om uppvakningsenheten, den dagkirurgiska mottagningen, operationssalar och intermediärvårdsplatserna till fullskaliga intensivvårdsavdelningar med luftslussar.

Vårdplatser i uppvakningsavdelning som ska användas för covid-19-patienter.

Både WHO och Surviving Sepsis Campaign rekommenderar att intensivvård av patienter med covid-19 ska ske i infektionsrum med undertryck. På en dryg vecka har Södertälje sjukhus byggt om för att skapa 20 sådana intensivvårdsplatser för luftburen smitta. Covid-19 är inte luftburen i normalfallet, men eftersom det vid IVA-vård bildas aerosoler som inte sedimenterar är det en annan situation i de miljöerna. Ytterligare 24 IVA-platser, med samma funktion, kan skapas genom att ställa om ventilationen i fyra operationssalar

Av länsdelssjukhusets fem ursprungliga intensivvårdsplatser hade endast en ventilation på det sätt som man bör ha för att vårda patienter som smittats av covid-19 innan ombyggnationen. Och ventilationssystemen har byggts om – dels för att skapa undertryck, dels för att öka luftomsättningen – även för de helt nya intensivvårdsplatserna.

– Det här är lokaler som nu är fullt utrustade för intensivvård av gravt smittsamma patienter. Vår målsättning är att det ska vara lägre risk för vår personal att bli smittad på jobbet än vad det är att bli smittad på bussen, säger Bengt Cederlund.

Vår målsättning är att det ska vara lägre risk för vår personal att bli smittad på jobbet än vad det är att bli smittad på bussen.

Han hänvisar till en intervju med Maurizio Cecconi – chef för anestesi och intensivård vid det italienska sjukhuset Humanitas Research Hospital och ordförande i European Sociey of Intensive Care Medicin – som JAMA, Journal of the American Medical Association, publicerade den 13 mars.

– Budskapet från honom är glasklart – det är en stor risk att personalen blir smittad och man måste gå mycket långt för att undvika att det blir så. Dels är vi så otroligt beroende av vår personal i det här läget, dels har man ett ansvar inför varje anställd att skydda dem så långt som möjligt, säger Bengt Cederlund.

Återanvändt genomräckningsskåp och luftsluss vid Södertälje sjukhus. ”Vi fick kompromissa och ta en smal skjutdörr. Patienter tas in annan väg”, säger Bengt Cederlund.

Beslutet att anpassa sjukhusets lokaler togs i onsdags i förra veckan och i slutet av den här veckan ska ombyggnationerna vara klara. Med ett ”enormt stöd från vårt fastighetsbolag i den här processen” och ”intensivt målmedvetet arbete” menar Bengt Cederlund att man nu har kommit en bit på vägen.

– Vi bytte frånluftfläktar och satte in extra frånluftdon, men ska man bygga om på fem dagar kan man inte ens beställa dörrpartier till luftslussarna – så vi tog dörrar från gamla lokaler som just var tomställda. Vi byggde om i två lokaler med sex respektive fjorton vårdplatser på nio dagar för en kostnad på 1,5 miljoner, säger han och fortsätter:

– Vi har tvingas till en del kompromisser. Till exempel prioriterade vi att nå målet för undertryck 2,5 kPA. Frånluftsflöden når > 160L/s per vårdplats vilket är okej för äldre infektionsrum, men lägre än rekommendationen vid ny- och ombyggnation.

Men en hel del återstår. Nästa steg är att tillsammans med Region Stockholm ordna den medicintekniska utrustning och personal som saknas till en del av de nya intensivvårdsplatserna.

– För 50 intensivvårdsplatser handlar det om en väldigt stor personalgrupp. Jag tror att vi också kommer att behöva lära upp personal över specialitetsgränserna i den här processen, säger han.

Läs mer: Elin Karlsson är en av kirurgerna som ska lära sig intensivvård

Av den anledningen håller just nu en del av sjukhusets kirurger på att utbilda sig i intensivvård. Tanken är att den mer oerfarna personalen ska ingå i team med mer erfaren dito vid de vårdtorg som kommer att bemanna en del av de nya intensivvårdsplatserna.

– Vi vet att WHO rekommenderar enkelrum, men försöker man göra det vi gör i enkelrum kommer det att bli betydligt knepigare, säger Bengt Cederlund.

Bengt Cederlund, tillförordnad chefläkare vid Södertälje sjukhus, visar upp skyddsmask 90.

Man har också lyckats få fram specialklädsel så att personalen som arbetar på avdelningarna ska vara helt skyddade. Något som enligt Bengt Cederlund är helt avgörande.

– Dels är det de absolut mest smittsamma patienterna som finns inom IVA –  ju sjukare man är, desto mer smittsam är man. Dels gör man saker med patienterna på IVA som man inte gör någon annanstans. Det vi tror idag är att så fort man börjar använda andningshjälp med övertryck på de här patienterna skapar luftläckage aerosoler i miljön där de befinner sig, och de måste man skydda personalen mot.

Man kommer att använda olika typer av andningsskydd; Engångsmasker FFP3, friskluftshuvor med HEPA-filter och fläkt. Planen är nu att anskaffa skyddsmask 90 från försvaret för att bli oberoende leveransproblem av konventionell skyddsutrustning.

– Vi har gjort ett mindre test och bedömer att den kommer att vara bra att arbeta i. Skyddsmasken är ett bra personligt skydd, den är snabb att ta på sig i samband med akutlarm, du ser bra i den, det är helt okej att andas i den, den har talmembran och dessutom ett sugrör så att man kan dricka om man har den på sig lång tid. Vi är fortfarande i tidigt skede med planeringen och vet inte vilka förutsättningarna kommer att bli, säger Bengt Cederlund.

Just att kunna dricka genom skyddsmasken är något som kan göra skillnad för arbetsmiljön. Eftersom det tar så lång tid att ta av skyddskläderna efter att man varit bland de smittade patienterna har personalen svårt till pauser, varken för toalettbesök eller för att dricka. Bengt Cederlund berättar att man till exempel i Italien arbetar sex timmar utan någon paus.

Det värsta som skulle kunna hända är att andningsskydden tar slut och vi tvingas välja mellan våra anställdas säkerhet och att ge vård.

– I en global pandemi finns även en risk för försörjningsproblem för andningsskydd. Det värsta som skulle kunna hända är att andningsskydden tar slut och vi tvingas välja mellan våra anställdas säkerhet och att ge vård. Genom att ha tillgång till Skyddsmask 90 ställer vi oss inte i den situationen, säger han och fortsätter:

– Nu har vi ett läge som ingen av oss har erfarenhet av och vi håller på att anpassa rutinerna för att hålla personalen frisk genom det här. Vi har inriktat oss på att hantera ett mycket stort vårduppdrag. Och vi har ägnat veckan till att träna av- och påklädning och scenarioträning.

Bakgrunden till att Bengt Cederlund och hans kolleger tog beslutet att utöka intensivvården i den utsträckning man nu gjort var de rapporter som kom från just de italienska kollegerna i början av mars.

– Den information som kom från Kina var svårbedömd. Och den första rapporten från Italien var skakande. Under 90-talet och 00-talet var de världsledande i forskning, utveckling och behandling av andningssvikt. När de beskrev situationen i ett brev kunde man inte annat än att ta situationen å stort allvar, säger han.

Ida-Linnéa Böregård och Cecilia Törnblom – båda verksamhetsutvecklare, för anestesi respektive kirurgi, vid Södertälje sjukhus – i friskluftshuvor.

En del av siffrorna i rapporten fick Bengt Cederlund att studsa till. De visade att medianåldern för de patienter som hittills vårdats i intensivvården i norra Italien på grund av covid-19 var 65 år, samtidigt som de hade låg dödlighet för patienter under 60 år.

– Det betyder att vi har en stor patientgrupp som är i arbetsförålder och som har en god prognos, om de kan vårdas på en intensivvårdsplats. Och därför måste vi göra allt vi kan för att få till de platser som behövs.

Han betonar dock att det för 80 procent av de som drabbas av covid-19 kommer att handla om en besvärlig influensa med mycket hosta, som mest.

– Som det ser ut idag är risken för den enskilda individen är låg. Men det kommer att vara några som trillar igenom, även yngre, och då måste vi ha resurser att ta han om dem.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera