Nyhetsarkiv

”Ostördhet inget självändamål”

Ett ständigt ifrågasättande av läkarnas behov av en egen expedition med möjlighet till kvalitetsarbete i avskildhet. Det upplever geriatrikern Christina Sjöberg som sitter med i den referensgrupp som behandlar framtida administrativa lokaler i Västra Götalandsregionen.

– Att få boa in sig är ett grundläggande mänskligt behov. Men också en förutsättning för att läkare ska kunna jobba koncentrerat och diktera med sekretessen i behåll. Man behöver en avskild arbetsplats där man vet att man kan få lugn och ro som säkerställer att ingen som inte har en vårdrelation till patienten får ta del av det man säger. Det här är en fråga som vi inom läkarkåren driver – att man ska ha en egen arbetsplats. Allra helst personlig, men ytan ska åtminstone vara min under mitt arbetspass, säger Christina Sjöberg som är vice ordförande i Göteborgs läkarförening och även ledarmot i Läkarförbundets arbetslivsgrupp.

Men det finns många intressen, inte minst ekonomiska, som drar åt andra hållet, menar hon och berättar hur hon har märkt att många arbetsgivare inom vården just nu sneglar mot aktivitetsbaserade arbetsplatser som kan delas av flera så att ytan utnyttjas tillfullo.

– I referensgruppen håller vi på att ta fram ett principprogram där det står att man ska tillgodose behovet av avskildhet och tystnad. Man betonar att det är verksamheten och medarbetarnas behov som ska styra.

Referensgruppen består av både fackliga representanter, företagshälsovården, arbetsgivarrepresentanter samt representanter från regionens fastighetsföretag, Västfastigheter.

– Den skapades därför att det ska byggas ett nytt Regionens hus med administrativa arbetsplatser för 900 personer i Göteborg och ett annat i Skövde. Men också för att ta fram ett generellt program för hela regionen. Arbetsgivaren har sett det här med aktivitetsbaserade arbetsplatser och tycker att det är tilltalande koncept.

I en nyligen publicerad rapport från Chalmers; Administrativa­ arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar har man följt både läkare och sjuksköterskor och klockat hur mycket tid de lägger på administration samt hur mycket deras arbetsplats utnyttjas, berättar Christina Sjöberg.

– Rapporten visade att vårdpersonalen utnyttjade samtliga administrativa arbetsplatser till i genomsnitt 30 proent i den direkta och indirekta vårdmiljön och det är ju jättemycket! Speciellt med tanke på att man inte bara administrerar. Men en av rapportens slutsatser är att fler arbetsplatser ska ligga mer vårdnära och den åsikten delar jag så tillvida att läkarexpeditionerna inte ska ligga i andra änden av sjukhuset men de ska helst inte ligga inne på avdelningarna.

Just den aspekten – att läkare ofta ser en fördel i ett visst avstånd till en vårdavdelning på grund av möjligheten till ostört arbete och en mer fysisk sammanhållning i läkargruppen – missas lätt i en rapport skriven av ickevårdpersonal, menar Christina Sjöberg.

– Det kan bli tufft för oss att försvara den egna rummen i framtiden. Många ser det som en statussymbol att läkarna ska sitta för sig själva men det är viktigt att få fram att det inte är det det handlar om.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera