Nyhetsarkiv

Östergötland: Han är inhyrd som chef för 225.000 kr i månaden

Lars Ivarsson är inhyrd verksamhetschef för ortopedkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, ”så länge det är meningsfullt att ha någon inhyrd chef här”.
För hans tjänster betalar landstinget 225.000 kr i månaden till Ledningsbolaget, som rekryterat den nye ”hyrchefen” från Norge.

För den summan ska Lars Ivarsson sköta den löpande verksamheten och lämna en slutrapport, till Ortopedicentrums chef Per-Otto Olsson, hur situationen ska lösas, men den nye hyrchefen arbetar inte kliniskt på ortopeden eftersom hans specialitet är kärlkirurgi.

Lars Ivarsson kastades in efter att omfattande försök att rekrytera ny verksamhetschef till ortopedkliniken misslyckats.

Han är en rutinerad och erkänt skicklig chef, som sedan 1995 varit så kallad blockchef och divisionsdirektör i Norge, vilket inneburit att han varit chef för både kirurger och ortopeder.

Han specialrekryterades av Ledningsbolaget som speciellt lämplig för uppdraget i Norrköping eftersom han lett en lyckad strukturomvandling av ortopedin i Östfold fylke i Norge för några år sedan.

Precis den kompetens som nu behövs i Östergötland för att vända den onda cirkel som ortopedivården hamnat i.
Tanken är också att han ska hjälpa till att rekrytera en ny chef efter valet.

– Om det finns några förutsättningar att rekrytera in någon ny chef, säger Lars Ivarsson. Jag tror valutgången är en kritisk punkt för den här ortopedklinikens inre liv.

Lars Ivarsson vill inte kommentera situationen i Norrköping i pressen eftersom han ska komma med en rapport när uppdraget avslutas.
Däremot har han en principiellt klar åsikt när det gäller stridsfrågan att dela upp ortopedins akuta och elektiva verksamheter på skilda ställen som visar sig vara minst sagt förvånande med tanke på att uppdragsgivaren är Ortopedicentrum.

– Jag tror att det är av stort värde att ha akut och elektiv verksamhet på samma ställe. Jag ser bara fördelar med det, säger Lars Ivarsson.

– Det underlättar utbildningen, det åstadkommer en trivsammare arbetsplats, du får lättare att rekrytera kvalificerat folk. Visst kan småsjukhus som driver bara en verksamhet bli jättebra på det, men jag tror att det fungerar ett tag, sedan blir det en dödstråkig väg att gå som jag inte tror är någon lösning på sikt, säger Lars Ivarsson.

Han berättar att när han genomförde sin lyckade omorganisation i Östfold i Norge gjorde han precis tvärtemot vad Ortopedicentrum nu gör i Östergötland.
– Vi tog den elektiva delen och lade in den som en parallell del i ett av akutsjukhusen.
Det fanns två aktusjukhus, två elektiva enheter och en poliklinisk enhet som gjordes om så att en av de elektiva enheterna lades in som en parallell del i ett av de stora akutsjukhusen. Det andra akutsjukhuset gjordes om till en stor poliklinik och dagkirurgiskt centrum, medan ett litet sjukhus lades ned.

– Med lite disciplin kan du upprätthålla vattentäta skott mellan den akuta verksamheten och den elektiva så att den akuta inte dräper den planerade. Det är bara att bestämma sig så går det. Det är inga problem, menar han.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera