Nyhetsarkiv

Östergötland förlänger inte avtal med Vidarkliniken

Sedan tidigare har Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting beslutat att inte förlänga sina avtal med Vidarkliniken. Nu väljer Region Östergötland att gå samma väg – medan Region Jönköping och Landstinget Sörmland förlänger med ett år.

I somras meddelande Stockholms läns landsting att man inte kommer att förlänga ett av sina tre avtal med Vidarkliniken. Samma beslut fattades av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd i april och nu går ytterligare ett landsting samma väg.

Läs mer: Stopp för antroposofiska medel

Under hösten beslutade nämligen Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnds presidium att inte heller de förlänga sitt avtal med Vidarkliniken.

– Vi har haft avtal i många år, men vi är en väldigt liten kund till Vidarkliniken. I och med att både Stockholm och Västra Götaland har aviserat att de inte ska förlänga sina avtal, ansåg vi att det är svårt att veta om Vidarkliniken kommer att upprätthålla den kvalitet och det innehåll som man kunnat erbjuda tidigare – då vi bara var en liten bland de stora, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Avtalet har framförallt handlat om cancerrehabilitering, men enligt Lena Lundgren kommer det även efter årsskiftet, då det nuvarande avtalet löper ut, att finnas en möjlighet för invånarna i Östergötland att komma till Vidarkliniken – dels genom Stockholms vårdval, där Vidarkliniken är en leverantör, dels genom Region Skånes avtal.

– Då kan vi, utan att ha ett eget avtal, använda det som riksavtal för de patienter som behöver och det ger oss en möjlighet att kunna erbjuda våra invånare den möjligheten utan att långsiktigt förbinda oss till något.

Läs mer: Läkare: Remiss till Vidarkliniken framstår som rekommendation

I Region Jönköping har man istället valt att förlänga sitt avtal – som även det löper ut vid årsskiftet – med ett år.

– Vårt avtal gäller för slutenvård och inte för öppenvård som det som Östergötland och Stockholm valt att inte förlänga. Vi har förlängt avtalet med ett år för att man ska hinna ta fram ett nytt bra underlag för upphandling, eftersom behovet av cancerrehabilitering finns, säger Mia Frisk (KD), ordförande för Region Jönköpings nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Ambitionen är att en ny upphandling ska kunna genomföras under nästa år, men om den enbart ska handla om slutenvård är ännu oklart.

– Vi har gett ett uppdrag om att förstärka cancerrehabiliteringen och sen är det upp till tjänstemännen och verksamheterna att genomföra det, men från politiskt håll har vi sagt att det ska vara utifrån evidens och beprövad erfarenhet, säger hon.

Även i Sörmland omfattar avtalet slutenvård och löper ut vid årsskiftet. Enligt Per-Olov Gustafsson, chefsläkare inom landstingsdirektörsstaben i Landstinget Sörmland, har man från landstingets sida för avsikt att teckna ett nytt avtal för ytterligare ett år, men att något formellt beslut ännu inte är taget.

– Det är en begränsad verksamhet för oss och vi har gjort bedömningen att det ändå finns skäl att ha den kvar, säger han.

Läs mer: Kommentar från Vidarkliniken

Region Skånes nuvarande avtal med Vidarkliniken tecknades 2015 och sträcker sig fram till 2019. Under hösten genomfördes en avtalsuppföljning och enligt Bo Lindholm, hälso- och sjukvårdsstrateg i regionen, framkom det då inte något som ger anledning att avbryta det i förtid.

– Det var egentligen inte på grund av att man började skriva i tidningarna som den gjordes, men självklart kom kritiken som riktats mot dem upp när vi träffades. Jag upplever att de har tagit det här på fullt allvar och de har levererat de uppföljningsdokument och parametrar som vi har enligt avtalet. Utifrån dem kan jag inte se annat än att de levererar det som vi köpt, säger han.

Han påpekar också att Region Skånes avtal rör slutenvården och att den revision man gjort i Stockholm i huvudsak kritiserade öppenvården. Dock har uppmärksamheten kring Stockholms läns landstings beslut lett till att man från politiskt håll beslutat att Vidarkliniken ska utvärderas medicinskt.

– Jag har talat med en del av de som är remittenter och det är ingen av de som har något att anmärka på det de får tillbaka. Jag upplever det som att vi har upphandlat en tjänst och då ska vi kontrollera att det är den tjänsten som levereras, säger Bo Lindholm.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera