Nyhetsarkiv

Ortopeder tvingas göra felaktiga prioriteringar

Rapporten bygger på enkätsvar från över 900 verksamma ortopeder i hela landet. De har besvarat frågor om hur de uppfattar att vårdgarantin påverkar vården för patienterna. Och i vilken utsträckning den styr deras praktiska arbete.

Sammanfattningsvis är flertalet läkare kritiska till vårdgarantin som politiskt styrmedel.
Läkarna anser bland annat att:

– Det finns tydliga strukturella hinder som försvårar möjligheten att behandla patienter inom vårdgarantins tidsgränser.
– Det saknas operationsutrymmen och vårdplatser för att kunna öka produktionen.
– De tvingas göra felaktiga prioriteringar vilket strider mot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård efter behov; yngre välutbildade och mindre sjuka patienter prioriteras framför svårt sjuka äldre och kroniskt sjuka som ännu inte nått vårdgarantins tidsgräns.

Rapporten visar också att det finns en stor variation från läkarnas sida när det gäller att informera patienter om vårdgarantin. En majoritet uppger att de enbart informerar när patienterna själva tar upp frågan, endast en tredjedel ger regelmässigt information om vårdgarantin.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera