Nyhetsarkiv

Ortopeder i öppet brev: NU-sjukvårdens ledning hyser förakt för sin egen personal

Misstroendeförklaringen beror på att läkaren Erling Hallström har stängts av från sitt arbete på ortopedkliniken. Han anklagas av sjukhuskledningen för att ha brutit mot Västra Götalandsregionens regelverk om extraarbete.

Erling Hallström driver ett bemanningsföretag och har anlitat flera kollegor för att gå in och jobba extra på kliniken där de själva är anställda, för att beta av de köer som funnits.

Ortopederna och de fackliga representanterna har upprörts av avstängningen eftersom konstruktionen var känd av sjukhusledningen. I ett öppet brev tar nu tar alla 28 läkarna på kliniken öppet avstånd från avstängningen av Erling Hallström.

Så här skriver läkarna i det öppna brevet:

”Denna hantering innebär att vår kollega, som vore han en brottsling, abrupt slets ur
den dagliga verksamheten på kliniken och inte ens fick tillfälle att ronda de patienter han opererat föregående dag. Han avstängdes med motivering att han haft alltför
omfattande bisyssla i form av att han drivit bemanningsföretag parallellt med sitt arbete
som ortoped”-

De 28 läkarna påpekar att sjukhusledningen har känt till att Hallström arbetar på ortopedkliniken och att ledningen under lång tid varit fullt medveten om hans verksamhet i bemanningsbranschen.
Den brist på ortopeder som kräver bemanningsföretag är resultat av NU-styrelsens beslut, påpekar läkarna i det öppna brevet.

Ute efter syndabockar

De anser också att NU-sjukvårdens politiker och sjukhusledning är ute efter att hitta
syndabockar när regionen satte ljuset på bemanningsföretagen.
Man började med att hänga ut ett antal ortopeder i pressen men erkände sedan att de
inte hade gjort fel. Nästa syndabock blev Erling Hallström, menar ortopederna.
I det öppna brevet skriver de:
”Naturligtvis kan man diskutera lämpligheten av att ett bemanningsföretag som drivs av
en NU-sjukvårdsanställd anlitas av NU-sjukvården. Ansvarig för detta är dock vare sig
ortopedkliniken eller Erling Hallström”.

Ansvaret vilar enligt ortopedläkarna på de som valt bemanningsföretag, det vill säga
regionens tjänstemän och sjukhusledningen. Hade de ansett att verksamheten varit
tveksam hade de kunnat diskutera det med kollegan. Några krav på att Erling Hallström skulle modifiera sina åtaganden har inte ställts.
”I stället slänger man sig över en av sina anställda på ett fullkomligt ovärdigt sätt i syfte
att själva undgå kritik”, sägs det i brevet. Agerandet är ett mycket effektivt sätt att förlora personalens förtroende. Detta i en tid när sjukhuset redan står inför stora utmaningar på rekryteringssidan, menar de 28 ortopederna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera