Nyhetsarkiv

Oro för akutkirurgin i Sollefteå

Bo-Göran Widman.

Fredagen den 15 juli, stängdes akutkirurgin och den akuta ortopedin på Sollefteå sjukhus för sex veckor framöver, en lösning Ångermanlands läkarförening befarar ska permanentas till hösten. Orsaken stavas läkarflykt. Hittills i år har 19 läkare lämnat sjukhuset och läkarföreningen ser den nya organisationen med länschefer som den största orsaken.

– Problemet är att du måste ha chefer nära verksamheten och som månar om verksamheten. Du kan inte ha en länschef som är länschef för tre enheter och struntar i två av dem.

Så beskriver Bo-Göran Widman, överläkare inom allmänkirurgi vid Sollefteå sjukhus och ordförande i Ångermanlands läkarförening, det han och kollegorna ser som det grundläggande problemet och som lett till att 19 läkare sedan årsskiftet valt att sluta arbeta på Sollefteå sjukhus. En kännbar förlust för både sjukhuset och landstinget.

– Det är över 100 år av utbildning efter läkarlegitimationen som landstinget bekostat och som nu går till andra landsting, konstaterar Bo-Göran Widman.

Rekryteringen av läkare till kirurgakuten i Sollefteå väckte viss uppmärksamhet redan i våras. Bland annat rapporterade Sjukhusläkaren om den rekryteringskampanj Majed Safaee som privatperson tog initiativ till för att kirurgakuten skulle kunna hållas öppen i sommar. Så blev det dock inte och svårigheten med att hitta vikarier angavs som en orsak till att hålla stängt i sex veckor under sommaren.

– Alla tidigare somrar så har vi börjat med sommarplaneringen i december eller januari och vi har aldrig haft svårt att hitta de vikarier vi behöver. Nu har vi en ny organisation med länskliniker och det har inte funnits någon vilja att försöka hålla kirurgakuten och ortopedakuten öppna i sommar. Man har inte velat annonsera efter vikarier helt enkelt, säger Bo-Göran Widman.

Sommarstängningen av akutkirurgin och ortopedin innebär att kirurgiska patienter slussas till Sundsvall och ortopediska patienter till Örnsköldsvik. Någon ljusning till hösten ser Bo-Göran Widman inte.

– När vår akutkirurgi planeras att öppnas efter 6 veckor så har vi inte bemanning för att bedriva akut kirurgi om man inte tar in vikarier. Jag har gått ut i lokaltidningen och gjort invånarna uppmärksamma på det här, hittills har sjukhus- och landstingsledningen inte gjort avrop för vikarier, säger han, och fortsätter:
– När det gäller Örnsköldsvik kommer det finnas en fast, bakjourskompetent överläkare den 1 november och man har aviserat att troligen kommer kirurgakuten att stängas där.

Sjukhuset i Sundsvall får då ta hand om patienter från Sollefteå och Örnsköldsvik.

– De följdverkningar det får är att köerna på akutmottagningen i Sundsvall kommer att öka dramatiskt när Örnsköldsviks och Sollefteås kirurgpatienter kommer dit. Det finns inte kapacitet för det.

Liksom alla Norrlandslandsting har även Västernorrlands läns landsting generellt sett haft svårt att rekrytera läkare.
– Det är så att om vi ska ha överläkare på våra sjukhus i Norrland, då måste vi utbilda dem själva. Det har vi kunnat göra eftersom vi haft full verksamhet i Sollefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall. Den utbildningen kommer vi inte kunna ge i Sollefteå och Örnsköldsvik. På grund  av det försvinner rekryteringsgrunden för överläkare i de specialiteter som är tänkt att ska finnas kvar. Ska man då hyra in vikarier blir det en orimlig kostnad.

Ser du någon lösning i sikte inför hösten där man kunde undvika en stängd akutkirurgi?

– Den lösning som finns är att ordna vikarier och att våra politiker tar ett steg tillbaka och tittar på övriga landsting och överväger om länskliniker och länschefer verkligen fungerar.

Vad anser du om patientsäkerheten inom ert landsting?

– Jag tycker inte alls att det finns någon patientsäkerhet som fungerar på ett optimalt sätt. Jag tycker att man kraftigt åsidosätter patientsäkerheten när man börjar transportera patienter efter dåliga krokiga vägar som det är här hos oss. Vi har 10 mil norrut och 12 mil söderut av dålig krokig väg. Vi har dessutom en ådal med dimma på hösten som gör att helikoptrar inte kan flyga, så att köpa en helikopter är ingen lösning.

Allt talar också för en turbulent höst i Västernorrlands läns landsting.  Bo-Göran Widman ser risken att specialiteterna nedmonteras bit för bit.

– I november kommer man fatta beslut som gäller förlossningsvården i länet och då har man aviserat att det gäller om det ska finnas en eller två förlossningsenheter i länet. Sedan den 1 november har man aviserat att kirurgakuten i Örnsköldsvik stänger. Man håller på att plocka ner Örnsköldsviks sjukhus bit för bit. De här bitarna och specialiteterna är beroende av varandra, man behöver inte ta bort många bitar för att det inte ska fungera. De läkare som finns kvar får inte den hjälp som behövs av specialiteten som är nedlagd och då blir deras arbetsmiljö så dålig att att de flyttar på sig. Sedan behöver man inte fatta några politiska beslut om sjukhusstängning, eftersom det inte finns några doktorer.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera