Nyhetsarkiv

Organisationer uppmanar till vård på lika villkor

Sveriges riksdag och regering uppmanas att omgående säkerställa att asylsökande och papperslösa personer samt utsatta EU-medborgare i Sverige får rätt till vård efter behov och på lika villkor. Detta genom en skrivelse från Rätt till vård-initiativet som Läkarförbundet och ett 20-tal andra vårdorganisationer står bakom.

”Dagens vård till papperslösa och EU-migranter präglas av stora skillnader vad gäller kunskap om lagstiftningen och dess tillämpning.” Så inleds det ställningstagande kring vården av asylsökande, papperslösa och utsatta EU-medborgare som bland annat Läkarförbundet står bakom.

Den nuvarande lagstiftningen är både otydlig och svårtolkad menar organisationerna bakom Rätt till vård-initiativet. Framför allt är det begreppet ”vård som inte kan anstå” som förkastas då det ses som både oetiskt och medicinskt oanvändbart.

”Den rådande situationen försätter dagligen hälso- och sjukvårdspersonal i konflikt med professionernas etiska regler och innebär att rådande, motsägelsefulla lagstiftning kan utgöra en arbetsmiljörisk, något som också framhölls av den statliga utredningen om vård för papperslösa år 2011. Det finns uppenbara, tunga humanitära argument, liksom ett folkhälsoperspektiv och samhällsekonomiska skäl att erbjuda vård på lika villkor till var och en som har behov av vård.” menar organisationerna.

Sjukhusläkarnas Elin Karlsson är en av de läkare som har deltagit i Rätt till vård-initiativets möten  i rollen som ordförande för Etik och ansvarsrådet inom läkarförbundet, Hon menar att behovet av en ny definition av vem som har rätt till vård i Sverige är stort.

– Vi har märkt att det framför allt finns en grupp som faller utanför den nuvarande definitionen och det är EU-migranterna. Därför har vi tagit fram ett nytt ställningstagande för att alla patienter, oavsett juridisk status ska få den vård de behöver. Vi vill att vi som vårdpersonal inte ska behöva bry oss om patientens juridiska status utan helt enkelt bara behovet av vård.

Vad hoppas ni att det här ställningstagandet ska leda till?

– Vi hoppas att det ska leda till en lagstiftning där vi går enbart efter patientens behov. ”Vård som inte kan anstå” tolkas olika på olika håll. I dagsläget har tre landsting helt släppt det här begreppet; Sörmland, Västmanland och Östergötland. De ger alla vård på lika villkor. Så hoppas vi att alla ska resonera framöver.

 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera