Nyhetsarkiv

Örebro vill ha kvar värmländska patienter

Universitetssjukhuset i Örebro kan få svårt att klara sig i den föreslagna nya regionindelningen. Att Värmland föreslås gå samman med Västra Götalandsregionen hotar den avancerade sjukvården i Örebro, det menar Örebros regiondirektör Rickard Simonsson, skriver Nerikes Allehanda. 

Örebros regionledning kommer därför att åka till Stockholm för att protestera mot förslaget.

”Värmland är vår största köpare av högspecialiserad vård, 139 miljoner kronor om året. Om Värmland bildar storregion med Västra Götaland kommer den vården att köpas från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg istället” säger Rickard Simonsson till tidningen.

Att sjukhuset skulle gå  miste om så stort del avancerad vård, riskerar också hota läkarutbildningen i Örebro, menar Simonsson.

I Värmland ställer sig flera partier positiva till förslaget att bilda storregion tillsammans med Västra Götaland, medan andra partier inte bestämt hur de ska förhålla sig till förslaget.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera