Nyhetsarkiv

Ordförande: ”Det var ohållbart när det bara rullade på”

Efter att Upplands allmänna läkarförening reagerat mot att arbetsgivaren felaktigt tog ut nödfallsövertid satte Arbetsmiljöverket i somras ner foten. Tomas Haapaniemi, huvudskyddsombud och ordförande för Sjukhusläkarna i Uppsala, betonar att det är tydligt att beslutet har haft stor betydelse.

– Det här är ett viktigt beslut eftersom det sätter gränser för vad arbetsgivaren får göra och inte. Det var ohållbart när det bara rullade på, och det hade blivit ännu mer ohållbart på lite längre sikt, till exempel inom anestesin, om vissa läkare hade slagit i övertidstaket under sommaren eller hösten utan att det egentligen handlade om ett verkligt nödfallsläge, säger han.

Arbetsmiljöverket förbjöd i beslutet, som är daterat i juli månad, Region Uppsala vid vite om 100 000 kronor att ta ut nödfallsövertid enligt den tillämpning som regionen dittills hade använt under coronapandemin. I praktiken hade regionen räknat all övertid som specificerats med koden ”corona” som nödfallsövertid.

Beslutet understryker att regionen numera måste göra individuella prövningar för varje arbetstagare.

– Det säger sig självt att det inte är korrekt att slentrianmässigt hänvisa till nödfallsövertid. Ett annat sätt hade ju varit att aktivera krislägesavtalet, men det har man ju inte gjort. Det hade kostat arbetsgivaren mer, säger Knut Bodin, som också är huvudskyddsombud.

Tomas Haapaniemi håller med.

– Nödfallsövertid användes i stort sett till all tid utanför den schemalagda tiden, inom covid-vården, vilket var problematiskt. Det såg olika ut för olika läkare, och var inte jämnt fördelat mellan läkare och kliniker, säger han.

Hur har det sett ut sedan beslutet kom?

– Arbetsgivaren har skött sig. I den mån man har tagit ut övertid har man gjort det som vanlig övertid på rätt sätt. Arbetsgivarens underlag till oss släpar efter en hel del, men vi utgår från att man fortsatt bokföra övertiden korrekt även den senaste tiden. Utifrån de siffror vi har fått tidigare har Arbetsmiljöverkets beslut fått effekt, säger Tomas Haapaniemi.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera