Nyhetsarkiv

– Öppet ledarskap i sjukvården bäddar för konflikter

En bra utgångspunkt för ledarskapet är istället att tala om vad man själv vill som chef och ledare och låta de anställda reflektera på det, säger han. Kent Werner (bilden) har sin yrkesmässiga bakgrund i marinen och har bland annat tjänstgjort som chef för Marinens Utbildnings- och Ledarskapscenter, Marulc. Idag arbetar han med ledarskapsfrågor och teambildning i många olika branscher, bland annat i sjukvården med AT och ST-läkare.

På frågan varför det verkar vara så svårt att vara chef i sjukvården pekar han på att kunskapsintensiva organisationer som sjukvården, som har många specialister, där vill också många vara med och bestämma i kraft av sin specialistkompetens och de är inte alltid är lojala mot fattade beslut. Det menar Kent Werner är något av en dödssynd. I kombination med ett öppet ledarskap, bäddar det för konflikter.

– Som del i en organisation och arbetsgrupp har du ett ansvar mot organisationen. Man ska delta i diskussionen och tala om vad man tycker innan ett beslut är fattat. Därefter måste man acceptera det fattade beslutet och arbeta i linje med detta, annars fungerar inte organisationen. Kan man inte acceptera det utan saboterar beslutet kan man inte vara kvar i organisationen säger han.

Delvis en myt att svenska chefer är bra

Kent Werner anser att talet om att svenska chefer är så bra till viss del är en myt.

– De är ofta bra på att coacha sina anställda, men generellt sett mycket dåliga på instruerande ledarskap. Ibland behöver medarbetarna inte coaching eller klappar på axeln utan raka besked om både vad och hur de förväntas utföra en uppgift och det är då många chefer inte lyckas matcha sitt ledarskap mot behovet av ledning. En sådan chef anser eller tror att han/hon delegerat, men medarbetena att han/hon abdikerat, säger han.

Kent Werner betonar att det är viktigt att sjukhusen har en planering för tillväxt av ledare, där utbildning och utmaningar kommer inplanerat i rätt ordning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera