Nyhetsarkiv

Öppet brev till Jan Grönlund, landstingsdirektör i Sörmland

Öppet brev till landstingsdirektör Jan Grönlund med önskemål om redovisning av turer kring planerad resa till Aten för Kirurgkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna, där agerandet har inneburit en förlust av 525 000 kronor av klinikens medel till utbildning.

Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna har efter godkännande av hälso- och sjukvårdens ledning i Sörmland planerat en studieresa till Aten 13-17 maj 2015.

Resan går under Kristi Himmelsfärd vilket innebär att endast 13 maj är en vanlig arbetsdag och 15 maj en så kallad klämdag med begränsad verksamhet.
Sörmlands läkarförening har tagit del av programmet för dagarna. Studieresan är inplanerad med programpunkter samtliga dagar, så en stor del av arbetet skulle ske på ledig obetald tid.

Resan innehåller en heldags studiebesök på Evangelismos General Hospital i Aten med diskussion om likheter, olikheter och utbyte av arbetssätt. Denna punkt är förberedd såväl av klinikens personal, men självklart har detta också inneburit en arbetsinsats för mottagande klinik i Aten. Utöver detta besök så finns ett fullt program med fokus på utbildning och förbättringsarbete för kliniken.

Kliniken för kirurgi och urologi har som många andra kliniker en så kallad utbildningsfond, med pengar som kliniken tidigare fått in från läkemedelsindustrin för arbete med kliniska prövningar. Konkret innebär det att man utöver att ge den vanliga vården till patienter lagt tid och energi på att inkludera patienter som så godkänt i forskningsstudier, exempelvis för att pröva ett nytt läkemedel.

Det har inneburit merarbete och i många fall arbete på obetald arbetstid för inblandade läkare, sjuksköterskor med flera, varför kompensation er­hållits och sparats som en utbildningsfond. Att dessa utbildningsfonder kan användas till just utbildning/fortbildning är av största vikt, då vi tyvärr har sett en nedåtgående trend gällande möjligheten till fortbildning för landstingsanställda läkare.

Lokalpress uppmärksammade resan 16 april, och kort därefter, samma datum så meddelades att resan ställdes in med motiveringen att Landstinget Sörmland förvaltar medborgarnas förtroende och att det inte är motiverat att förlägga personal­utveckling utomlands, enligt citat från dig Jan Grönlund.

Agerandet har inneburit att resan avbokats, och att över 500 000 kronor därmed slängs i sjön. Att tvinga kliniken att slänga bort pengar, som faktiskt inte är landstingets pengar, utan klinikens egen utbildningsfond, det om något anser vi skadar såväl medborgarnas som medarbetarnas förtroende. Det ger också tydliga signaler till landstingsanställda när den högsta chefen hellre slänger bort stora summor pengar, än låter de anställda genomföra fortbildningsaktiviteter och förbättringsarbeten.

Man kan fråga sig: Hade det varit billigare att åka på en konferens i Sverige? Troligen inte. Konferensanläggningar tar betalt för mat, lokaler etc, så kostnaden hade troligen blivit densamma. Man hade då självklart inte kunnat få till studie­besöket och den möjlighet det innebär att få nya intryck och idéer.

Man hade troligen heller inte kunnat förvänta sig att 63 personer anställda på kirurgkliniken skulle välja att lägga en långhelg med obetald arbetstid för att arbeta med förbättringsarbete.

Vi vill även uttrycka vår oro för att de signaler som denna hantering sänder ut leder till ytterligare personalflykt i ett redan drabbat landsting.
Vi önskar nu av landstingsdirektör Jan Grönlund få en redovisning av:

1. Anledningen till att resan stoppades av landstingsdirektör Jan Grönlund.
2. Dokumentation som styrker att landstingsdirektör Jan Grönlund har rätt att stoppa en resa som är finansierad av utbildningsfond (dvs ej landstingsmedel) och är godkänd av hälso- och sjukvårdens ledning.
3. Vilka typer av fortbildningsaktiviteter som är godkända inom landstinget, och om regelverket skiljer sig mellan olika enheter.
4. Hur kliniken för kirurgi och urologi på Mälarsjukhuset Eskilstuna ska kompenseras ekonomiskt för de 525 000 kr som nu försvunnit.
5. Hur enskilda medarbetare som arbetat med att färdigställa programmet på sin fritid kommer att ersättas.
6. Hur landstingsdirektören planerar att kommunicera med grekiska kollegor på Evangelismos General Hospital som lagt tid och energi på att välkomna kirurgkliniken i Eskilstuna.

Marie Engman och Elin Karlsson,
för Sörmlands Läkarförening och
Sjukhusläkarna Sörmland.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera