Nyhetsarkiv

”Öppen journal riskerar spä på hotbilden”

Elin Karlsson.

Öppna nätjournaler är en risk för utsatta grupper, som unga som utsätts för hedersförtryck. Det skriver ett antal läkare, däribland Sjukhusläkarnas andra vice ordförande Elin Karlsson i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Debattartikeln är riktad till sjukvårdsminister Gabriel Wikström och är undertecknad av Camilla Starck, ST-läkare i psykiatri, Johan Hemlin, överläkare i gynekologi, Sjukhusläkarnas andra vice ordförande Elin Karlsson, som är specialistläkare i kirurgi och ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, samt Sara Mohammad, ordförande för Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime. De skriver att de ser ett bekymmer med att journaler på nätet inte i tillräcklig mån kartlagts eller åtgärdats innan införandet, särskilt när det gäller utsatta grupper.

Det gäller de kvinnor, barn och HBTQ-personer i vårt land som inte tillåts ha en integritet och sexualitet av sin omgivning. Personer vars friheter är inskränkta i det tysta. Dessa personer söker vård som oss andra. Det kan gälla akuta besök på vårdcentral eller akuten. Det kan gälla gynekologiska besvär, oro för sexuellt överförbar sjukdom eller psykisk ohälsa. ”

Särskilt när det gäller hedersförtryck kan en öppen nätjournal bli problematiskt.

”Vid hedersrelaterat förtryck är personer ofta hårt ansatta och bevakade av anhöriga. Det är inte sällan så att anhöriga hotar den utsatta i syfte att tillskansa sig information som stöder misstankar om sexuella kontakter, relationer eller homosexualitet. För oss som kommer i kontakt med dessa individer är det uppenbart att en öppen journal på nätet riskerar spä på hotbilden mot de utsatta personer som väljer att söka sjukvård. Det är därför av största vikt att landstingen innan införandet av öppna journaler tar hänsyn till problematiken. ”

Skribenterna efterlyser ett svar från Gabriel Wikström, samt en handlingsplan på vilka åtgärder som ska vidtas så att de här patienterna inte utsätts för ökat hot och våld med hänsyn till att vårdrelationen heller inte ska skadas.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera