Nyhetsarkiv

Omvälvande vårdreformer fastslagna i utredning

Landstingen ska stimuleras ekonomiskt att ta till sig nya innovationer och hela vården ska få en gemensam arkitektur för information. Det är två av de fem prioriteringar som regeringstillsatta Life Science-utredningen har kommit fram till hittills.

Förra sommaren tillsatte regeringen en Life science – utredning för att förbättra kvaliteten i vården, sprida nya behandlingsmetoder snabbare och skapa fler företag, produkter och tjänster som går att exportera. I utredningens första omgång har man kommit fram till fem prioriteringar, berättar Anders Lönnberg som är nationell samordnare för Life science.

– Den första prioriteringen handlar om att förbättra ersättningssystemen för landsting och regioner som tar till sig nya innovationer. Som det ser ut idag får landstingen bara kostnaderna medan övriga samhället får ta del av vinsterna och det är det vi ska ändra på, säger han.

Utredningens andra prioritering handlar om digitalisering – att ta fram ett kompatibelt informationssystem där journaler och kvalitetssystem i hela landet kan kopplas ihop.

– Till skillnad från hur det ser ut idag där varje landsting har sitt eget system. Vi kommer också att se över befintliga lagar så att forskningsuppdraget förtydligas, säger Anders Lönnberg.

En fjärde prioritering handlar om meriteringssystemet – att få ihop akademin, vården och företag så de ger samma meritvärde och så forskare kan röra sig inom alla dessa tre områden utan att få problem med pensionsfrågor och annat, berättar han.

Den sista prioriteringen som utredningen har för ögonen handlar om hur man bäst uppmuntrar och stimulerar små, innovativa företag inom Life science – sektorn.

– Varje punkt handlar om mer eller mindre omvälvande saker, men man kan inte förhandla om en punkt i taket utan vi behöver ha flera frågor rullande samtidigt. Det finns en hög ambition att komma överens och få till stånd reformer inom de här områdena. Till exempel så har vi redan skissat på hur ett nationellt system för biobankerna skulle kunna se ut. Målet är att alla biobanker ska kunna användas för forskning och utveckling av nya produkter och tjänster. Det ska inte bara kunna ske landstingsområdesvis.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera