Nyhetsarkiv

Områdeschefen: ”Brevet tar fokus från utvecklingsarbetet”

Det finns felaktigheter i brevet och det tar bort fokus från kirurgklinikens utvecklingsarbete. Det menar Ulrika Tägnfors, områdeschef för område II där kirurgkliniken ingår  som har svarat skriftligen på Sjukhusläkarens frågor.

Hur ser du på det här brevet som skrevs från kirurgkliniken om konsekvenser av neddragningar?

– Jag är givetvis medveten om att det finns olika åsikter om de förslag sjukhusledningen, i samarbete med klinikerna, har tagit fram om förändringar inom NU-sjukvårdens vårdavdelningar och som bland annat kommer att påverka kirurgkliniken.

– Brevet går dock att tolka som att förslaget har tagits fram utan konsekvensanalyser, men det stämmer inte. NU-sjukvården har gjort riskbedömningar inför de här förändringarna både vad gäller patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö och innehållet i förslaget har samverkats med de fackliga organisationerna på ett korrekt sätt.

Håller du med om innehållet? Om inte – vad håller du inte med om?

– Det är mycket, både i brevets innehåll och ton, som jag inte håller med om. Det finns bland annat flera felaktigheter i beskrivningen, exempelvis av hur kösituationen ser ut hos kirurgkliniken och hur många vårdplatser som kommer att stänga inom kliniken. Jag håller dock med om slutsatsen att det är patienterna som är förlorare när vi inte har resurser att göra allt vi vill.

– Jag tycker också att det är synd att det här brevet tar bort fokus från det utvecklingsarbete som samtidigt sker på kirurgkliniken. Detta har kliniken arbetat med under hela hösten och läkarna har aktivt bidragit med bra synpunkter och lösningar. Vi satsar bland annat på att utöka den förlängda dagvården och utvecklar det personcentrerade arbetssättet och det är positiva förändringar för patienterna.

– Under hösten har kirurgkliniken också arbetat framgångsrikt med att förbättra cancervården genom standardiserade vårdförlopp. Det innebär exempelvis att vi har kortat väntetiden till operation för de som drabbas av urinblåsecancer till drygt en vecka från att det tidigare tog en månad, och ibland längre.

Johan Tjärnström menar att de är många som står bakom brevet – hur ser du på den saken?

– Jag ser brevet och reaktionerna efteråt som ett uttryck för att det finns stor frustration och oro bland medarbetarna på kirurgkliniken, men exakt hur många som står bakom brevet är inte det mest avgörande. För mig som chef handlar det om ta deras oro på allvar, och det har jag gjort, bland annat vid ett möte jag hade med kirurgerna i veckan.

Det pågår just nu ett namnupprop till stöd för Johan och innehållet i brevet – vad har du för kommentar till det?

– Ja, jag har hört talas om den här namninsamlingen, men jag kan inte kommentera den förrän resultatet av den har nått fram till mig.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera