Nyhetsarkiv

Ommöblering väntar inom e-hälsa

Redan i november 2011 överlämnade konsultbolaget McKinsey en kritisk rapport om styrningen av de nationella e-hälsosatsningarna till SKL. Konsultbolaget konstaterade då att roll- och ansvarsfördelningen var otydlig mellan landstingens beställarorganisation, Cehis, och utförarorganisationen Inera. Den politiska styrningen bedömdes vara svag och verksamheten ineffektiv.

McKinsey ifrågasatte också varför Inera skulle arbeta med utveckling av nya IT-lösningar i vård och omsorg och föreslog att tredjepartsleverantörer på marknaden skulle ta över.

Trots att kritiken var både tung och tydlig har det tagit tid för SKL att fatta beslut om ny styrning över e-hälsoområdet. De många problemen kring införandet av Pascal och den nationella ordinationsdatabasen NOD har åter satt fokus på behovet av en starkare styrning. Under våren tillsattes en politisk styrelse för Cehis och beslut har fattats om avveckling av Ineras verksamheter.

Medborgartjänsterna 1177 Sjukvårdsupplysningen, UMO.se (ungdomsmottagningarna på nätet) och Mina vårdkontakter tas över av Stockholms läns landsting och nationella IT-utvecklingsprojekt inom e-hälsa väntas i fortsättningen handlas upp externt.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera