Nyhetsarkiv

”Oklart om läkemedelssamtal på apotek är hälsoekonomiskt lönsamt”

I Storbritannien har apoteken möjlighet att få en peng från staten för varje genomfört läkemedelssamtal. En studie som nyligen genomförts vid Nottinghams universitet, visar att följsamheten till ordinationer ökar med 10 procent för de patienter som deltagit i läkemedelssamtal. Studien omfattar patienter med KOL, astma eller diabetes samt patienter som behandlades med blodtryckssänkande eller antikoagulantia som ordinerats nya läkemedel i primärvården. Efter bortfall ingick 221 patienter i studien och 220 i kontrollgruppen.

Studien omfattar även en hälsoekonomisk utvärdering som antyder att de ökade kostnaderna för läkemedelssamtal kan uppvägas av färre besök i primärvården. Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna, tycker dock inte att det går att dra några säkra slutsatser utifrån studien.

– Studien visar inte på någon statistiskt säkerställd besparing. Dessutom är det svårt att applicera resultatet på svenska förhållanden eftersom vi i Sverige har ett system med diabetessjuksköterskor, KOL-sjuksköterskor med flera som har regelbunden kontakt med patienterna. Här sköts alltså redan en stor del av sjukvårdskontakterna med en annan yrkesgrupp än läkare.

– Läkemedelsverket har ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för strukturerade läkemedelssamtal på apotek i Sverige. Det är bättre att avvakta resultaten av det uppdraget, säger Karin Båtelson.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera