Nyhetsarkiv

Ökat tryck på akutmottagning i Norrtälje-som ändå vill behålla patienter med ”lättare” besvär

Trycket har ökat på akutmottagningen vid Norrtälje sjukhus under våren. Men till skillnad från flera andra av länets akutmottagningar ser man här inget stort behov av avlastning i samband med att akutsjukvården omstruktureras.

Fiskedrag i olika färger hänger uppradade innanför en glasmonter i en av korridorerna vid akutmottagningen på Norrtälje sjukhus. Här är sommargäster som råkat få ett sådant drag i foten en välbekant och väntad patient.

Under våren har besöken på akutmottagningen i Norrtälje ökat mer än vanligt, berättar Christian Barrientos, sjuksköterska och enhetschef vid akutmottagningen. Medan det normalt brukar handla om en ökning på fem procent per år, rör det sig nu om en tioprocentig ökning. Och det handlar inte om turister eller sommargäster, utan om patienter som är skrivna i Norrtälje, uppger Christian Barrientos, som tror att skälet är att fler äldre på senare tid har flyttat till staden.

Men till skillnad från flera andra av länets akutmottagningar har man här inget akut behov av avlastning när det gäller patienttrycket. Här ser man heller inget omedelbart behov av att följa det nya hänvisningsstöd som trädde i kraft i Stockholms läns landsting i år. Hänvisningsstödet innebär bland annat att närakuter ska ta emot patienter från länets akutmottagningar och kunna hänvisa patienter som inte uppfyller kriterier för akutvård till annan vård, som exempelvis vårdcentral. (Se även https://www.sjukhuslakaren.se/akutmottagningar-ska-hanvisa-patienter-som-inte-uppfyller-kriterier-for-akuten-till-annan-vard/). 

– Skulle vi strikt följa hänvisningsstödet, skulle vi förlora många av våra patienter och vi vill ha de patientgrupperna kvar. Sedan har vi andra geografiska förutsättningar här i Norrtälje, med mycket långa avstånd till närmaste närakut, säger Christian Barrientos. Ingen beställning finns heller på att driva egen närakut i Norrtälje, tillägger han.

Han får medhåll av Jacob Lannerbro, ST-läkare.

– Visst har vi många fall som skulle platsa i primärvården eller på närakut. Men det är svårt att hänvisa en äldre, multisjuk patient till närakuten vid Danderyds sjukhus, konstaterar han.

Vid den fullt bemannade akutmottagningen i Norrtälje tar man emot omkring 35 000 patientbesök per år. Det rör sig om allt ifrån barn, hjärtinfarkter, stroke, trauman, psykisk ohälsa till patienter med näsblödning eller nageltrång, men ser inget problem i det. Det finns ändå utrymme för återhämtning för personalen, enligt de läkare som Sjukhusläkaren talar med.

– När jag har jobbat på andra akutmottagningar i länet har det handlat om en oupphörlig produktion, annars går det ut över kolleger. Men här är det toppar och dalar, tid för återhämtning och för att prata med kolleger, säger Tore Sloth, ST-läkare som också bemannar akuten.

Norrtälje sjukhus drivs av Vårdbolaget Tiohundra, som bildades för 12 år sedan och som ägs gemensamt av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Organisationen samlar sjukhusvård, primärvård, hemtjänst, hemsjukvård och vård- och omsorgsboenden. Steget är inte långt mellan de olika vårdformerna och man har därför inga stora problem med utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhuset i väntan på kommunalt boende.

– Vi vet att det blir dyrare när patienten ligger kvar. Vi har ett bra samarbete med biståndsavdelningen, som finns lokalt hos vår beställare, kommunalförbundet, säger Tore Sloth.

Han tror också att det är lättare att vara flexibel vid ett mindre sjukhus.

– Här hämtar personal från vårdavdelningarna patienter från akuten, medan större sjukhus har ett helt maskineri för detta. Jag tror också att personalen vid ett mindre sjukhus överlag har en bred erfarenhet. Eftersom allt möjligt kommer in här har vi ofta sett det förut. Vid större sjukhus kan det däremot vara väldigt specialiserat, säger han.

Akutmottagningen i Norrtälje tar även emot patienter från Danderyds sjukhus när de har ett högt patienttryck. Däremot har mottagningen, till skillnad från Danderyds sjukhus, inte märkt av ökade patientströmmar i samband med intensivakutens begränsade uppdrag vid Nya Karolinska i Solna.

Men om patientflödet av patienter skrivna i Norrtälje fortsätter att öka. Klarar ni det?

– Redan nu behöver vi större lokaler. Och för att få en framtidsprognos brukar vi kunna titta på Danderyds sjukhus. De problem som de har, kommer vi att få, säger Christian Barrientos.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera