Nyhetsarkiv

Ökad dödlighet bland patienter som flyttas

Det finns en överdödlighet bland IVA-patienter som skickas till en annan enhet på grund av resursbrist. Det visar årsrapporten från Svenska Intensivvårdsregistret.

Den totala andelen vårdtillfällen där man blev tvungen att flytta patienten till en annan IVA-enhet på grund av resursbrist låg år 2014 på 1,49 procent.

Medelåldern hos patienterna som flyttades år 2014 var 61 år och en klar majoritet av dem var män.

Vårdtiden före flytt låg i medeltal på 4,9 dygn.

30-dagarsmortaliteten hos den förflyttade gruppen patienter låg på 17,8 procent jämfört med 15,5 procent i det totala materialet vilket visar på en överdödlighet i denna grupp.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera