Nyhetsarkiv

Ökad dödlighet bland patienter som flyttas

Det finns en överdödlighet bland IVA-patienter som skickas till en annan enhet på grund av resursbrist. Det visar årsrapporten från Svenska Intensivvårdsregistret.

Den totala andelen vårdtillfällen där man blev tvungen att flytta patienten till en annan IVA-enhet på grund av resursbrist låg år 2014 på 1,49 procent.

Medelåldern hos patienterna som flyttades år 2014 var 61 år och en klar majoritet av dem var män.

Vårdtiden före flytt låg i medeltal på 4,9 dygn.

30-dagarsmortaliteten hos den förflyttade gruppen patienter låg på 17,8 procent jämfört med 15,5 procent i det totala materialet vilket visar på en överdödlighet i denna grupp.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera