SJUKVÅRDSUPPROP

Ögonblicksbilder: Så ser vårdplatsläget ut

Efter beskeden om att läkare, undersköterskor och administrativ personal varslats i Stockholm har vittnesmål om vårdplatsbrist, korridorvård och hotad patientsäkerhet duggat tätt i både traditionella och sociala medier. För att få en färsk bild av vårdplatsläget har Sjukhusläkaren samlat in ögonblicksbilder från länets akutsjukhus.

Södersjukhuset fanns vid ett specifikt tillfälle under den aktuella veckan – vecka fyra – 583 disponibla platser med rätt bemanning, om man räknade in platser på intensivvårdsavdelning (IVA), postoperation och patienthotell. På sjukhuset finns totalt 653 fastställda vårdplatser som det finns beslut om, inklusive tekniska platser som exempelvis på IVA. Enligt beräkningar från chefsläkarhåll är vanligtvis cirka 15 procent av vårdplatserna stängda, vilket främst hänger ihop med bristen på sjuksköterskor.

Capio S:t Görans sjukhus har 345 fastställda vårdplatser plus åtta platser på IVA. I samband med Sjukhusläkarens nedslag under vecka fyra fanns 334 disponibla platser plus åtta IVA-platser. Vid tillfället var 70 patienter på akutmottagningen, varav fyra väntade på vårdplats. Sjukhuset ligger med cirka 101 000 patienter på akutmottagningen per år i toppen bland akutsjukhusen i Sverige.

– Det har ökat de senaste åren. Samtidigt väntar vi fortfarande på våra nybyggnationer, som ju ska vara klara 2021, säger chefsläkare Måns Belfrage.

– Det var några riktigt besvärliga dygn under trettonhelgen i samband med IT-störningar på andra sjukhus i regionen. Jag har förståelse för oron i sjukvårdsuppropet. Många är rädda både för sin egen och sina kollegors skull och för patienternas skull. I nuläget är det ju inte klart var alla patienter ska tas om hand i och med omstruktureringen av patienter från akutsjukhus till andra vårdgivare.

Karolinska universitetssjukhuset har totalt 1 433 fysiska vårdplatser, och utifrån gällande avtal för 2020 har ledningen gjort bedömningen att sjukhuset ska ha 1 150 öppna vårdplatser, inklusive tekniska platser som exempelvis på IVA. Medeltalet för disponibla vårdplatser under vecka fyra (tisdag till torsdag) var 1 097 stycken. I samband med Sjukhusläkarens nedslag fanns 74 patienter på akutmottagningen i Huddinge, varav 17 patienter väntade på vårdplats. På akutmottagningen i Solna fanns 10 patienter, varav två väntade på vårdplats.

Danderyds sjukhus fanns vid ett tillfälle under vecka fyra 547 disponibla vårdplatser inklusive platser på IVA, förlossningen, BB och de nya geriatrikavdelningarna. I tolv fall handlade det om BB-hotellplatser som var bemannade av barnmorskor. Det finns 567 vårdplatser budgeterade.

Patienterna blir kvar på akuten betydligt längre nu än tidigare. Richard Fletcher, medicinskt ansvarig överläkare

Vid tidpunkten fanns 104 patienter på akutmottagningen, varav sex patienter väntade på inläggning. Det är, i likhet med på andra håll, inte ovanligt att patienter får vänta mellan åtta och tio timmar på akuten. Cirka 50–60 procent av patienterna är i genomsnitt klara på akuten under fyra timmar.

– Patienterna blir kvar på akuten betydligt längre nu än tidigare, säger Richard Fletcher, medicinskt ansvarig överläkare.

Södertälje sjukhus fanns under den aktuella veckan 183 disponibla vårdplatser inklusive BB- och IVA-platser. Det finns 185 vårdplatser budgeterade för år 2020.

Tillförordnade chefsläkaren Bengt Cederlund uppger att man haft det lugnare än vanligt under veckan – 100 procents beläggning, men inga övernattare på akuten. Sjukhuset hamnar regelbundet i situationer där alla fysiska platser beläggs, vilket motsvarar 121 procents beläggning av disponibla vårdplatser. Det skapar en tuff situation.

– November och december var de sämsta månaderna någonsin gällande övernattningar på akuten – trots att vi har ökat antalet vårdtillfällen med 11,5 procent på två år, och det inom budget. Vi har aldrig haft övernattningar på akuten på det här sättet tidigare, säger Bengt Cederlund.

Våra vårdresurser räcker inte för att vi ska klara vårt uppdrag som ökar kraftigt. Bengt Cederlund, chefsläkare 

Vid nedslaget fanns 40 patienter på akutmottagningen. Tre väntade på vårdplats, varav en hade väntat i tolv timmar. Akutmottagningen har upp till 180 besök per dygn, men den relativt nybyggda mottagningen är dimensionerad för 130 patienter.

Enligt avtal ska sjukhuset i år öka produktionen med ytterligare 6,9 procent, totalt sett, för att få full produktionsbaserad ersättning, medan budgetuppräkningen är en procent.

– Våra vårdresurser räcker inte för att vi ska klara vårt uppdrag som ökar kraftigt, säger Bengt Cederlund.

Norrtälje sjukhus har vid full bemanning 96 platser plus tre IVA-platser, men har emellanåt mellan 8 till 16 platser stängda på såväl helger som vardagar beroende på hur situationen ser ut. När tidningen kontaktade sjukhuset väntade inga patienter på vårdplats.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera