Nyhetsarkiv

Socialstyrelsen: Obligatorisk översyn av läkemedel för alla 75+

Rapporten visar att endast 28 procent av vårdcentralerna har rutiner för läkemedelsgenomgångar för äldre som bor hemma. För äldreboenden var rutinerna bättre – 83 procent av dessa patienter hade fått läkemedelsgenomgång. Bara en av fyra vårdcentraler har rutiner för hur uppföljning av nya läkemedel ska ske.

Tidsbrist och ekonomiska begränsningar var de vanligaste skälen till att genomgångar av läkemedel inte gjordes.

Mot bakgrund av resultaten vill nu Socialstyrelsen att varje vårdgivare ska erbjuda läkemedelsgenomgångar till alla patienter som är 75 år eller äldre, och som har fem eller fler läkemedel. Genomgångarna ska erbjudas när patienterna för första gången får hemsjukvård, flyttar in i särskilt boende, besöker den öppna vården eller läggs in på sjukhus.

Dessutom ska avstämningar av läkemedel ske vid misstanke om problem på grund av felaktig medicinering.

Läkemedelsberättelser ska upprättas när äldre personer skrivs ut från sluten vård. Dessa ska innehålla uppgifter om förändringar i ordination som gjorts under vårdtiden.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera