Nyhet

Oberoende myndighet ska utreda forskningsfusk

Regeringen har i en proposition till riksdagen beslutat att en ny statlig nämnd ska utreda misstänkt oredlighet i forskning. Planen är att den nya lagen ska vara på plats i januari 2020.

Förslaget har varit på gång ett tag, och nu ser det ut att bli verklighet. Bakgrunden är att regeringen anser att det behövs enhetliga regler för hur misstänkt oredlighet i forskning ska hanteras.

Enligt propositionen, som regeringen presenterade på torsdagen, ska en ny myndighet genomföra oberoende utredningar vid minsta misstanke om fusk. Tanken är att den nya lagen ska vara på plats i januari år 2020. Det betyder att ansvaret för att undersöka forskningsfusk inte längre ligger på lärosäten.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, framhåller att forskare ska följa god forskningssed, och det är forskningshuvudmannen som har ansvaret, rent övergripande, för att så är fallet. Systemet ska inkludera kommuner och landsting, statliga universitet och högskolor, andra statliga myndigheter och enskilda utbildningsanordnare.

– Forskningshuvudmännen ska inte utreda sig själva. Detta är viktigt för trovärdigheten och rättssäkerheten. Ingen ska behöva tvivla på svensk forskning, säger Matilda Ernkrans i en kommentar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera