Nyhetsarkiv

”Oacceptabelt många vårdskador”

Antalet allvarliga vårdskador har minskat, visar en ny lägesrapport från Socialstyrelsen. Men fortfarande drabbas nästan var tionde patient av någon typ av onödig vårdskada.

Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet gäller perioden 2010–2014.

Jämfört med en undersökning från 2008 har antalet patienter som bedöms få bestående men av vårdskador som hade kunnat undvikas, minskat från 10 000 till 3 000. Antalet undvikbara vårdskador som bidrar till att patienten avlider har minskat från 3 000 till 1 400.

– Det är glädjande men fortfarande långt ifrån målet som staten satt upp – att inte en enda patient ska behöva drabbas. Varje vårdskada innebär lidande för patienten, och slukar mycket resurser eftersom vårdtiden i genomsnitt fördubblas, säger Carina Skoglund, projektledare för lägesrapporten på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Onödiga vårdskador drabbar fortfarande nästan var tionde patient. Det är inte acceptabelt, skriver Socialstyrelsen. Det nästan fördubblar dessa patienters vårdtid och beräknas kosta upp mot 8,5 miljarder kronor per år.

Den vanligaste vårdskadan är infektioner och där syns ingen minskning. Att variationen mellan landstingen är 5–13 procent visar att det finns ett utrymme för förbättringar, anser Socialstyrelsen.

Vårdpersonal skattar ledningens stöd till patientsäkerhetsarbetet som lågt i alla landsting, även om variationen mellan olika landsting är stor. Likaså fick återföring och kommunikation kring avvikelser låg poäng. Vårdpersonalens benägenhet att rapportera avvikelser och risker minskade också från en låg nivå till en ännu lägre mellan två mätningar av patientsäkerhetskultur som gjordes 2010–2011 och 2012–2014.

– En patientsäker vård förutsätter en kultur där personalen vill och vågar rapportera och öppet diskutera risker och misstag i arbetet. Då kan verksamheten lära av sådant som hänt och undvika att det händer igen. Här måste ledningarna ta större ansvar, säger Carina Skoglund.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera