INTENSIVVÅRD

”Oacceptabelt, ineffektivt och inte ekonomiskt försvarbart”

Efter att Sjukhusläkarna i Göteborg på nytt slagit larm om platsbristen inom intensivvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset tillsatte sjukhusledningen en utredning. Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande i föreningen, välkomnar utredningen men understryker att det inte finns några skäl att vara nöjd förrän en konkret förändring har blivit verklighet.

– Jag har inga förhoppningar om att situationen ska bli bättre på kort sikt. Vi har ju en kronisk vårdplatsbrist i hela Sverige. Jag hörde från en kollega häromdagen att en överläkare ägnat hela sin arbetstid under en dag åt att flytta en patient från Sahlgrenska till Östra sjukhuset. Det är helt oacceptabelt, ineffektivt och inte ekonomiskt försvarbart ur samhällets perspektiv, säger hon.

Sjukhusläkarna i Göteborg protesterade redan för cirka två och ett halvt år sedan i ett upprop mot nedskärningar på Sahlgrenska och krävde ökad bemanning. Reaktionerna från ledningshåll blev dock inte som önskat. Det faktum att vårdplatser och personal fortfarande är underdimensionerade har ställts på sin spets i pandemin.

– Vårt uppdrag på Sahlgrenska har ökat successivt, samtidigt som Göteborgs invånare ökar i antal, men vi har samma antal IVA-platser som för 20 år sedan. Enligt våra IVA-läkare behöver vi ytterligare 20 IVA-platser förutom de som vi har på de tre sjukhusen i dag.

Tanken är att utredningen om IVA-dimensioneringen ska vara klar i slutet av året. Tidigare har två liknande utredningar genomförts utan att resultera i några konkreta förändringar.

– Regionen måste göra Sahlgrenska universitetssjukhuset till en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats med bättre arbetsmiljö, möjlighet till utveckling och forskning – och definitivt bättre löner. Det är först då vi kan utbilda, rekrytera och behålla personal och öka antalet disponibla IVA-platser på sikt.

Det var i slutet av april som Sjukhusläkarna i Göteborg i en skrivelse till sjukhus- och regionledningen slog larm om situationen på IVA på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Föreningen beskrev läget som ”en annalkande katastrof” med medarbetare av alla professioner som närmar sig gränsen för kollaps.

”Vi kan i dag inte bedriva vård med den kvalitet som hälso- och sjukvårdslagen kräver och patienter far illa”, står det i brevet.

Sjukhusläkarna framhåller också att den svåra belastningen begränsar möjligheten till en fullgod undervisning och handledning av blivande läkare, specialister och sjuksköterskor, vilket i förlängningen äventyrar framtidens vård.

Shokoufeh Manouchehrpour och hennes kollegor betonar att ett flertal akuta åtgärder måste vidtas: Region- och sjukhusledningen måste rent konkret lyssna på de som jobbar inom intensivvården, och öppna plånboken för att motivera medarbetare med rätt kompetens att jobba kvar på IVA. För att undvika att regionen får ett stort antal ytterligare dödsfall i pandemin är det helt avgörande att ha en fungerande intensivvård. Därför måste antalet platser alltså utökas så fort som möjligt, enligt föreningen, som kräver att arbetsgivaren slutar att utnyttja personalens lojalitet.

– Läkare är i grunden en lojal personalgrupp. De flesta gillar sitt arbete. Trots låga löner och en många gånger problematisk arbetsmiljö med bland annat etisk stress stannar de flesta kvar och arbetar, mest av hänsyn till patienterna.

En konkret följd av skrivelsen, vid sidan av den initierade utredningen, är att sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg Larkö och regiondirektör Ann-Sofi Lodin har besökt IVA på Sahlgrenska, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus för att träffa personalen.

Många har till och med sagt upp sig. Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande Sjukhusläkarna i Göteborg

– Några av våra styrelsemedlemmar har också träffat en del av sjukhusledningen och regiondirektören, och diskuterat innehållet i skrivelsen samt eventuella lösningar, säger Shokoufeh Manouchehrpour, som berättar att föreningen fått många hejarop från personalen.

Inför sommaren finns stora farhågor, både vad gäller medarbetarnas semesterplaner och arbetsbelastningen för de som jobbar.

– Med tanke på att personalen, framför allt på IVA, inte kunde få sina fyra veckors sammanhängande semester ifjol, och därmed inte fick tillräckligt med återhämtning, hade arbetsgivaren från början ambitionen att erbjuda detta till all vårdpersonal, säger Shokoufeh Manouchehrpour.

Ledningen har dock backat och annonserat att man kan bli tvungen att flytta på semestrarna. Den aviserade ersättningen för personal som frivilligt flyttar semesterveckor utanför sommarperioden i juni, juli och augusti har höjts från 10 000 kronor till 16 000 kronor per vecka.

– Många har till och med sagt upp sig för att försäkra sig om att de ska få tillräckligt med återhämtning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera