Nyhetsarkiv

Nyttor och risker med digitaliseringen

Vilka nyttor respektive risker innebär digitaliseringen av hälsouppgifter om enskilda individer? Det vill Vårdanalys spegla i en färsk rapport.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, kan konstatera att det saknas fakta, kunskap och tydlighet i arbetet med digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Till exempel diskuteras sällan nyttan med digitala hälsouppgifter samtidigt som integritetsproblematiken, och vice versa. Detta leder till att det blir svårt att komma vidare i arbetet.

I rapporten ”Vad står på spel?” skriver myndigheten att kunskap, förbättrad organisation och ändamålsenliga tekniska lösningar skulle kunna vara nyckeln till många av de motsättningar som beskrivs. Uppfattningen är att ”informationssäkerhet liksom funktionalitet i IT-systemen varit förhållandevis lågprioriterade områden inom hälso- och sjukvården”. Och att det kan finnas brister i personalens kunskaper om hur enskilda individers uppgifter får hanteras.

En annan aspekt som tas upp är de dilemman som bottnar i olika värderingar och olika gruppers intressen – så som individens rätt att vägra dela med sig av uppgifter som skulle kunna bidra till nytta för andra.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera