Nyhetsarkiv

Nytt statligt pensionsavtal

De som har mindre än fem år kvar till pensionen berörs inte med undantag för nya regler om delpension.
Pensionen kommer att tjänas in från 23 års ålder.

Arbetsgivaren betalar en avgift som motsvarar 2,3 procent av lönen och som kan placeras och förvaltas i särskild ordning. Den kompletterande ålderspensionen (”kåpan”) förstärks och kommer att utgöra 2 procent av lönen. Möjlighet finns att träffa lokala avtal på myndigheterna om att avsätta ytterligare pengar till pensioner. Normal pensionsålder är 65 år, men med lagstadgad rätt att kvarstå till 67 år.

Vid sidan av den avgiftsbestämda pensionen lever det gamla systemet med förmånsbestämd pension kvar för lönedelar ”över taket” på ca 23 000 kr per månad. Där är den förmånsbestämda pensionen mellan 60 och 65 procent av snittlönen de fem senaste åren före pensionen. För full pension erfordras minst 30 års anställningstid.

Reglerna om lagstadgad delpension har upphört fr o m 2001. Arbetsgivarverket har dock gått med på en ny form av delpension till arbetstagare som minskar sin arbetstid ned till högst hälften av heltidsarbete fr o m 61 års ålder. Delpension utgår med 60 procent på den delen.

Läkarförbundet har gjort bedömningen att det finns goda förutsättningar för att det nya pensionsavtalet skall ge bättre pensioner än det tidigare för flertalet medlemmar. Det förutsätter realistiska antaganden om framtida löneutveckling och avkastning på fonderade medel.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera