Nyhetsarkiv

Nytt rättsligt ställningstagande av Försäkringskassan

Så här lyder det nya rättsliga ställningstagandet som blev klart för någar veckor sedan:
En ansökan om ersättning för planerad vård i annat EU/EES-land med stöd av EUF-fördraget ska bifallas om:

1. Den som söker hade rätt till vård i Sverige enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) då hon eller han fick vård utomlands.

2. Sjukdomen eller hälsotillståndet behandlas inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige.

3 a. Den vårdmetod som används utomlands är identisk eller i flera avseenden överensstämmer med en behandling som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet eller

3 b. vårdmetoden annars står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ur ett internationellt perspektiv.

Fotnot: Ett rättsligt ställningstagande är bindande för
Försäkringskassans anställda och ligger till grund för de vägledningar som utarbetas för Försäkringskassans handläggare när de ska avgöra patientens rätt till ersättning för EU-vård. Ett rättsligt ställningstagande är inte juridiskt bindande för svenska domstolar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera