Nyhetsarkiv

Konsensuttalande om fortbildning

Alla medicinska organisationer i Europa har enats om ett konsensusuttalande kring vad som ska gälla för fortbildning av läkare i Europa. Så kallad Continous Professional Development, CPD. Tanken är att driva punkterna vidare för reglering inom EU. 

I punkterna listas bland annat att det är en etisk plikt för varje utövande läkare att försäkra sig att den medicinska vård de utövar är säker och baserad på vetenskaplig grund. I övrigt påpekas professionens plats i ansvaret för fortbildningen och i godkännande av vad som kan anses vara lämplig fortbildning. Det anses också vara arbetsgivarens ansvar att säkerställa finansieringen av fortbildningen.

Konsensuttalandet kan du läsa i sin helhet här. 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera