Nyhetsarkiv

Nytt dödsfall på grund av hög arbetsbelastning

En 25-årig man avled av brustet magsår på grund av ett misstag vid Skånes universitetssjukhus – ett misstag som förklaras av hög arbetsbelastning.  

Hade det upptäckts i tid att mannen hade en liten mängd fri gas i buken, hade han sannolikt opererats akut och överlevt. På grund av hög arbetsbelastning missades fyndet vid granskning av röntgenundersökningen. Det framgår av sjukhusets Lex Maria-anmälan av händelsen.

– Vi har haft en rutin för eftergranskning av röntgenbilder som betytt hög arbetsbelastning på den läkare som haft bakjouren. Vi bedömer att det hade betydelse i det här fallet, säger Marie Ekberg, cheföverläkare vid Skånes universitetssjukhus, SUS.

Det aktuella fallet är ytterligare ett i raden av allvarliga händelser på SUS på grund av hög arbetsbelastning. Under förra året Lex Maria-anmälde Skånes universitet elva allvarliga medicinska händelser där hög arbetsbelastning uttryckligen angavs som orsak, enligt en granskning av Sydsvenskan i januari. I två av fallen avled patienterna på grund av personalen inte hade tillräckligt med tid för att ställa rätt diagnos.

– Det är alltid svårt att bedöma direkt orsak och verkan, ofta är det flera saker som sammanfaller. När vi bedömer att arbetsbelastning är en orsak skriver vi det i anmälan, det är ingenting vi försöker dölja, säger Marie Ekberg till Sjukhusläkaren.

Huruvida arbetsbelastningen ökat generellt på SUS kan Marie Ekberg inte uttala sig om. Den varierar, säger hon.

Sjukhuset i Malmö ska ändra rutinerna för eftergranskning av röntgenbilder på samma sätt som redan gjorts i Lund. Arbetet fördelas på fler specialister i radiologi och är inte bara bakjourens uppdrag.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera