Nyhetsarkiv

Nytt brev från visselblåsare till KI

De fyra läkare som var de första som ifrågasatte kirurgen Paolo Macchiarinis luftstrupsforskning har nu lämnat in ännu ett brev till Karolinska institutet. Där påpekar de bland annat hur försök på råttor visade att luftstruparna inte fungerade, men att Macchiarini struntade i de resultaten. De är också mycket besvikna på Karolinska institutets agerande och att den information de tillhandahållit tidigare inte tagits på allvar. 

De skriver också att en biopsi som nämns i en artikel i The Lancet är omöjlig att hitta i några journaler. I artikeln i The Lancet beskrivs att resultaten från biopsin visar på hur en ny trakeal slemhinna växt fram på sju dagar, men varken visselblåsarna eller den externa granskaren Bengt Gerdin har lyckats hitta någon sådan biopsi i journalerna. Skribenterna tror att biopsin är tagen på Island, men att den slemhinna det hänvisas till är från en biopsi tagen på patientens egna lufstrupe.

De fyra läkarna är också av naturliga skäl väldigt kritiska mot Karolinska institutet och de utredningar som nu ska göras.

”Att nu kontaktas av Professor Carlstedt-Duke, en av huvudförfattarna av förra årets beslut att fria doktor Macchiarini, och bli ombedd om mer bevis på forskningsfusk är endast absurt. Förra året fanns det en mängd bevis som hade varit tillräckligt för att förklara dr Macchiarini skyldig”. Nu letar Karolinska Institutet desperat efter alla möjliga tecken på oredlighet så att en fällande dom kan ges, men endast baserat på vad professorerna Hamsten och Carlstedt-Duke beskriver som ”fullständigt ny information”, skriver de.

Vi publicerar anmälarnas brev i sin helhet här.

Vi har tidigare publicerat ett annat brev från de fyra anmälarna här.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera