Nyhetsarkiv

Nytt beslut om schemaläggning av läkare: ”Ett steg i rätt riktning”

Brott mot veckovila och förlorad återhämtning. Sedan flera specialister har sagt upp sig i protest mot den nya schemaläggningen vid Södersjukhuset har arbetssituationen blivit allt mer ansträngd, uppger Klara Strömberg, överläkare, akutmottagningen. Men vid Danderyds sjukhus väljer man nu att schemalägga läkare på andra tider. Ett steg i rätt riktning, enligt Johan Styrud, ordförande Stockholms läkarförening.

Sedan vissa enheter vid Södersjukhuset i slutet av förra året införde ett nytt system för schemaläggning har flera specialister på de olika klinikerna sagt upp sig i protest. Något som i sin tur har skapat en allt mer ansträngd situation vid sjukhusets akutmottagning, eftersom specialister saknas till passen där, berättar Klara Strömberg, överläkare vid akutmottagningen, Södersjukhuset, för Sjukhusläkaren.

Och att rekrytera nya specialister till en så obekväm arbetstid är svårt, konstaterar hon.

Vi har förlorat återhämtningen. Fredagskvällen har till exempel ramlat in i schemat.  Klara Strömberg, överläkare akutmottagningen, Södersjukhuset.

I det nya systemet har läkarnas jourtid gjorts om till vanlig, schemalagd tid, vilket innebär att läkarna har berövats den ersättning och kompensationstid de tidigare fick för sin jourtid. Och det är inte brist på ersättning, utan brist på den återhämtning kompensationstiden gav, som Klara Strömberg beskriver som det stora problemet.

– Vi har förlorat återhämtningen. Fredagskvällen har till exempel ramlat in i schemat, säger Klara Strömberg till Sjukhusläkaren.

Facket driver nu två ärenden internt vid sjukhuset om brott mot veckovila. Tre av sjukhusets verksamheter har dessutom sökt dispens om att få bryta veckovila, berättar Klara Strömberg, som tycker att sjukhusledningen borde vara mer rädd om sin personal.

– Vi som jobbar här på akutmottagningen brinner verkligen för vår uppgift. Hade vi varit ute efter högre ersättning, hade vi gått till distriktsvården. Men det är här vi vill vara, säger hon.

Än så länge är det bara vid vissa enheter på Södersjukhuset som man har infört det nya systemet för schemaläggning mellan 7 och 21.

För ett par månader sedan gjorde finanslandstingsråd Irene Svenonius (M) klart att det är sjukhusdirektörerna själva, inte Stockholms läns landsting, som ska styra över läkarnas schemaläggning. En uppmaning som Irene Svenonius beskrev som ett förtydligande av det beslut om schemaläggning av läkare som landstingsfullmäktige fattade för två år sedan. Enligt Irene Svenonius handlade beslutet om att ändra schemaläggningen så att verksamheten fungerar bättre, men tolkades som att alla läkare skulle schemaläggas mellan 7 och 21.

Johan Styrud, ordförande vid Stockholms läkarförening, reagerade med viss skepsis på finanslandstingsrådets uppmaning och konstaterade ”de har sagt det förut”.

Nu är han mer hoppfull vad gäller sjukhusdirektörernas benägenhet att fatta egna beslut om schemaläggningen av läkare.

– Det ser betydligt bättre ut i dag och jag tror inte att loppet är kört, säger Johan Styrud, som menar att schemaläggning av läkare gör att man förlorar i kapacitet och produktion och dessutom berövar läkarna tid för fortbildning och utbildning.

Landstingspolitikerna har i och med Irene Svenonius klargörande inför sjukhusdirektörerna i april backat en aning från det beslut de själva fattade för två år sedan, menar Johan Styrud, som ändå tror att finanslandstingsrådets uppmaning gav viss effekt.

Jag tror att de chefer som verkligen har tänkt efter har legat lågt när det gäller denna typ av schemaläggning och kommit fram till att detta inte är något bra sätt. Och det är de som är vinnarna. Johan Stryrud, ordförande Stockholms läkarförening.

Många små enheter på Södersjukhuset, som handkirurgen, har exempelvis avstått från att införa schemaläggning mellan 7-21, påpekar han.

– Jag tror att de chefer som verkligen har tänkt efter har legat lågt när det gäller denna typ av schemaläggning och kommit fram till att detta inte är något bra sätt. Och det är de som är vinnarna. Medan de chefer som från början ville lyda landstingspolitikerna var de som drabbades hårdast, resonerar Johan Styrud.

Vid Danderyds sjukhus har ledningen i sin tur fattat ett inriktningsbeslut om att schemalägga läkare mellan klockan 7 på morgonen till klockan 19 på kvällen och därefter ha jour enligt jouravtal. Varje klinik bestämmer sedan själva vilka tider som passar dem.

Medan Anna-Carin Stark, kommunikationsdirektör vid Danderyds sjukhus, beskriver beslutet helt i linje med landstingets, ser Johan Styrud det som en kompromiss som sjukhusledningen gör till följd av den massiva kritik som följde schemaläggningen mellan 7 och 21 på vissa enheter på Södersjukhuset.

– De har backat, men utan att behöva tappa ansiktet, säger han.

Vad tycker du om en schemaläggning mellan 7 och 19?

– Det är lite bättre. Men jag är så är så krass att jag vill titta på hur detta påverkar produktion, arbetsmiljö och patientsäkerhet. Den stora stötestenen är att man tappar i flexibilitet. Om du inte kan komma ifrån före 19, och exempelvis har barn att hämta på dagis, så kan du inte be en kollega gå in och jobba i stället för dig. Men det är absolut ett steg i rätt riktning och en mycket bra öppning för förhandling, säger Johan Styrud, som dock påpekar beslut om schemaläggning ska föregås av förhandlingar.

Enligt Anna-Carin Stark, kommunikationsdirektör vid Danderyds sjukhus, är inriktningsbeslutet dock redan fattat och har föregåtts av samtal med fackliga representanter lokalt.

Läs även: https://www.sjukhuslakaren.se/finanslandstingsrad-i-mote-med-sjukhusdirektorer-ni-har-eget-ansvar-for-lakarnas-schemalaggning/

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera