Nyhetsarkiv

Nytt avtal tryggar fortbildning

Sedan årsskiftet har specialistläkarna i Landstinget Blekinge ett uppdaterat fortbildningsavtal som båda sidor är nöjda med.

Förutom rätt till 10 dagars extern kompetensutveckling framgår att internutbildning är något som ska erbjudas, och att läkare som får det ska sprida sin kunskap vidare till sina kolleger. Dessutom framhålls vikten av självstudier och randning.

– Nu har vi ett nytt, modernt avtal som är bra både för oss läkare och för arbetsgivaren. Det sätter fokus på att kompetensutveckling är viktigt, säger Jonas Andersson, vice ordförande i Blekinge läkarförening.

Jonas Kullberg, personaldirektör i Landstinget Blekinge, håller med.

– Det uppdaterade avtalet tydliggör hur viktigt det är att upprätthålla kompetens, och inte enbart genom extern fortbildning utan att det också kan handla om till exempel randning och självstudier.

Det senaste fortbildningsavtalet hade över 30 år på nacken. Läkarna hade rätt till 9 externa fortbildningsdagar per år, men i praktiken har det verkliga antalet dagar legat lägre de senaste åren, enligt Jonas Andersson.

– Nu är det viktigt att vi från Läkarföreningens sida följer upp avtalet om utbildning, medarbetarsamtal och fortbildningsplaner, säger han.

Den oro som funnits i och med att läkemedelsindustrin inte längre får sponsra kongressresor, kan nu ge vika, enligt Jonas Andersson.

–Det känns tryggt att vi kommit överens om ett avtal för förbättrad kompetensutveckling, med det här avtalet har vi satt en nivå för både extern fortbildning och annan utbildning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera