Nyhetsarkiv

Nyhetssvep: Skarpt läge på SUS

NYHETSSVEP: Stor brist på vårdplatser på SUS, Sahlgrenska hotas av vite och allt fler utreds vid cancermisstanke i standardiserat vårdförlopp.

Skarpt läge på SUS

Bristen på sängplatser är extrem på Skånes universitetssjukhus. Hundra platser saknas.

Läget har förvärrats under hösten. Under november och december har det vid minst elva tillfällen betecknats som ”extremt” och ”skarpt”, enligt Sydsvenskan.

I tisdags i förra veckan var läget skarpt – den högsta larmnivån. Då fanns sex vårdplatser i Malmö medan 45 väntade på inläggning på akuten. I Lund fanns 13 platser och 46 väntade på akuten.

Sjukhuset är i krisläge trots att det ännu inte drabbats av vare sig influensa- eller vinterkräksjukeutbrott under hösten. Om det bryter ut blir situationen än värre.

–  Då blir det ännu mer ansträngt. Men vi måste ju klara det, säger divisionschef Eva Thorén Todoulos till Sydsvenskan.

Många platser har stängts och i första hand försöker sjukhuset i så fall bemanna upp dem på frivillig väg eller genom resursteamet, enlig Eva Thorén Todoulos.

Ett par av de avgörande skälen till överbeläggningen är, enligt Malin Fagrell, huvudskyddsombud på Vårdförbundet för SUS, brister i primärvården och att kommunerna inte tar hem sina patienter i tid.

Vite hotar Sahlgrenska

Sahlgrenska universitetssjukhuset hotas av vite på 75 000 kronor om inte arbetsmiljön förbättras på medicinavdelning 132.

Senast 31 januari ska sjukhuset ha presenterat en realistisk handlings- och bemanningsplan för medicinavdelning 132, enligt beslut från Arbetsmiljöverket.

I somras lämnade skyddsombuden för tre fackförbund gemensamt in en arbetsmiljöanmälan till Arbetsmiljöverket. Facken instämmer inte med arbetsgivarens beskrivning av orsakerna till den höga arbetsbelastningen och personalomsättningen, utan kräver att arbetsgivaren går till botten med problemet.

Det är också vad Arbetsmiljöverket anser och anger bland annat att det ska finnas rutiner för åtgärder när bemanningen och /eller kompetensen är för låg.

Personalen måste också ha möjlighet till återhämtning genom att hinna ta ut matraster och pauser, skriver Arbetsmiljöverket.

Fler utreds i standardiserade vårdförlopp

Misstanke om cancer i urinblåsa eller urinvägar är det område där flest patienter utretts enligt standardiserat vårdförlopp.

Sedan augusti har minst 1 014 patienter genomgått  ett standardiserat vårdförlopp, enligt Regionala cancercentrum i samverkan, RCC.  Av dem har över hälften utretts för misstänkt cancer i urinblåsa eller urinvägar.

Misstanke om cancer i prostata har utretts i 204 fall, och huvud- och halscancer i 145 patienter.

Alla landsting har börjat utreda patienter inom de fem första diagnoserna med standardiserat vårdförlopp. 15 av landstingen har också börjat rapportera  till den nationella databasen hos Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs mer på Regionala cancercentrum i samverkan

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera